• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In het kader van hun verplichting het geloofsgoed te bewaken en dit ongeschonden te bewaren Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 386.747. 1 en tegemoet te komen aan het recht van de gelovigen leiding te krijgen op het punt van een gezonde leer Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 213.317, hebben de bisschoppen ook het recht en de plicht:

a) “nauwlettend toe te zien, dat door geschriften of het gebruik van de sociale communicatiemiddelen geen schade wordt toegebracht aan geloof of zeden van de christengelovigen” Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 823. 1;

b) “te eisen dat door de christengelovigen te publiceren geschriften, die geloof of zeden raken aan hun oordeel worden onderworpen” Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 823. 1;

c) “geschriften af te wijzen die het rechte geloof op de goede zeden schaden” Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 823. 1;

d) al naargelang dit geval zich voordoet, die administratieve maatregelen of straffen op te leggen, welke in de kerkelijke wetgeving voorzien zijn voor hen, die door een inbreuk op de canonieke normen hun eigen ambt misbruiken, en gevaar vormen voor de kerkelijke ‘communio’ of schade toebrengen aan het geloof of de zeden van de gelovigen Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 805.1369.1389.1371. 1 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 810. 1 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 194. 1 nr 2

Document

Naam: INSTRUCTIE OVER BEPAALDE ASPECTEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SOCIALE COMMUNICATIEMIDDELEN BIJ DE BEVORDERING VAN DE GELOOFSLEER
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 30 maart 1992
Copyrights: © 1992, SRKK, Utrecht
Vert.: prof. dr. H. Eijsink
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test