• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
QUAMQUAM PLURIES
Over de devotie tot St. Jozef
HOOFDSTUK 3  -  Hoe moet er gebeden worden tot St. Jozef?

HOOFDSTUK 3 - Hoe moet er gebeden worden tot St. Jozef?

a. Bij het rozenkransgebed in Oktober moet een gebed tot St. Jozef gevoegd worden
Terwijl wij ons dan, eerbiedwaardige broeders, veel voorstellen van uw invloedrijk ijveren als bisschoppen, en vast vertrouwen, dat de goeden, en vromen uit eigen wil en beweging nog meer en beter zullen verrichten dan bevolen wordt, bepalen wij, dat er gedurende heel de Oktobermaand bij het bidden van den rozenkrans — daaromtrent hebben wij bij een andere gelegenheid voorschriften gegeven — een gebed tot den H. Jozef moet worden gevoegd; de tekst daarvan zal u tegelijk met dit schrijven bereiken; en dit moet voortaan ieder jaar ten eeuwigen dage zo gebeuren. Aan elk van degenen die het zo juist vermelde gebed godvruchtig zullen bidden, verlenen wij voor lederen keer een aflaat van zeven jaar en zevenmaal veertig dagen.
b. De maand Maart moet bijzonder aan zijn verering gewijd worden
Ook is het een heilzame en aanbevelenswaardige praktijk, die hier en daar al werd ingevoerd: de maand Maart met dagelijkse oefeningen van godsvrucht aan de verering van den heiligen aartsvader te wijden. Waar dit gebruik niet gemakkelijk ingevoerd kan worden, is het althans wenselijk, dat er in de hoofdkerk van iedere stad drie dagen lang voor zijn feestdag een gebedsoefening gehouden wordt.
c. Zijn feestdag 19 Maart moet bijzonder worden gevierd
In die streken echter waar de 19de Maart, feestdag van St. Jozef, niet tot de geboden feestdagen behoort, daar sporen wij iedereen aan, oliën dag zoo mogelijk, uit persoonlijke godsvrucht even heilig als een geboden feestdag ter ere van dien hemelse patroon te willen vieren.

Document

Naam: QUAMQUAM PLURIES
Over de devotie tot St. Jozef
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 15 augustus 1889
Copyrights: © 1947, Ecclesia Docens 0141, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. B. van den Eerenbeemt C.ss.R.; tussentitels: redactie Ecclesia Docens
Bewerkt: 27 maart 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test