• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het sterk verbreide naturalisme is oorzaak van veel kwaad
Immers, in onze onlangs uitgevaardigde Paus Benedictus XV - Encycliek
Pacem Dei munus pulcherrimum
Over vrede en christelijke verzoening (23 mei 1920)
in christelijke zin hebben wij aangetoond, wat er na de verschrikkelijke worsteling van de oorlog nog ontbrak aan het herstel van de „rust van de orde” onder alle volken. Wij beschouwden in die encycliek vooral de burgerlijke verhoudingen zoowel van de volken als van de afzonderlijke mensen onder elkander. Op het ogenblik echter moeten wij naar een andere oorzaak van ontreddering zien, en wel een veel ernstiger oorzaak, want deze zit in de aderen en in het hart van de menselijke maatschappij. Wanneer immers is de ramp van de oorlog over de volken gekomen? Het was, toen zij tot in hun binnenste waren aangetast door de vreselijkste kwaal onzer eeuw: het naturalisme. Waar dit zijn vollen invloed doet gelden, daar doet het het verlangen naar de hemelse goederen verflauwen, de vlam van de goddelijke liefde uitdoven, onttrekt het de mens aan de genezende en verheffende invloed van de genade van Christus, en als de mens dan ten slotte beroofd is van het licht van het geloof en nog slechts in het bezit van de zwakke, bedorven krachten van de natuur, dan maakt het naturalisme hem tot speelbal van de teugelloze hartstochten.
Maar al te velen hadden dan ook hun zinnen uitsluitend gezet op de vergankelijke dingen; daar bestond tussen proletariërs en rijken hevige nijd en vijandschap, en toen kwam een langdurige grote oorlog de vijandschap tussen de klassen nog groter en vinniger maken, vooral omdat de oorlog van de enen kant een voor de grote massa ondragelijke duurte heeft gebracht en van de anderen kant een plotselinge opeenhoping van kapitalen in de handen van zeer weinigen.

Document

Naam: BONUM SANE
Over de oefeningen van godsvrucht ter ere van de H. Jozef in de maand maart; b.g.v. 50e verjaardag sinds de uitroeping van St. Jozef tot patroon van de Katholieke Kerk
Soort: Paus Benedictus XV - Motu Proprio
Auteur: Paus Benedictus XV
Datum: 25 juli 1920
Copyrights: © 1940, Ecclesia Docens 0114, Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test