• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Indien seminaries hun opdracht in de Kerk gaan vervullen, dan zijn twee activiteiten in het gehele seminarieprogramma van beslissend belang: het onderricht in Gods woord en de discipline.

De intellectuele vorming van de priester, die zo voornaam is in de tijd waarin wij leven, omvat een aantal menswetenschappen evenals de verschillende gewijde wetenschappen. Deze nemen allemaal een belangrijke plaats in Uw vorming voor het priesterschap in. Maar de hoogste prioriteit voor seminaries van nu is het onderricht in Gods woord in geheel zijn zuiverheid en integriteit, met alles wat het beveelt en in geheel zijn kracht. Dit is duidelijk bevestigd door mijn dierbare voorganger Paulus VI, toen hij zei, dat de heilige Schrift „de eeuwige bron van geestelijk leven is, het voornaamste instrument om de christelijke leer door te geven en het middelpunt van de theologiestudie” H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Als U, seminaristen van deze generatie, dan ook op de juiste wijze wordt voorbereid om de erfenis en de uitdaging van het tweede Vaticaans Concilie op U te nemen, zult U goed onderricht dienen te worden in het woord van God.

Ten tweede moet een seminarie zorgen voor een gezonde discipline om voor te bereiden op een leven in toewijding en dienstbaarheid naar het beeld van Christus. Het doel van deze discipline is zeer duidelijk omschreven door het Tweede Vaticaans Concilie:

„De tucht van het seminarieleven moet niet alleen beschouwd worden als een krachtdadige hulp bij het gemeenschappelijk leven en de liefde, maar als een noodzakelijk onderdeel van de gehele vorming om zichzelf in de hand te krijgen, om een degelijke rijping van de persoon te bevorderen en om alle overige geestesgesteldheden te vormen die zo’n grote hulp zijn voor een goed geordende en vruchtbare activiteit van de Kerk” 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de priesteropleiding, Optatam Totius Ecclesiae (28 okt 1965), 11 .

Wanneer tucht op de juiste wijze wordt beoefend, kan zij een sfeer van zelfbeheersing scheppen die de seminarist in staat stelt innerlijk die houdingen te ontwikkelen die zo wenselijk zijn voor een priester, zoals een vreugdevol gehoorzamen, edelmoedigheid en offerbereidheid. In de verschillende vormen van gemeenschapsleven die geëigend zijn voor een seminarie, zult U de kunst van de dialoog leren: de capaciteit om te luisteren naar anderen en de rijkdom van hun persoonlijkheid te ontdekken en de bekwaamheid U zelf te geven. De tucht van het seminarie zal eerder Uw vrijheid bevorderen dan verminderen, omdat zij U zal helpen in U zelf die karaktertrekken en houdingen van hart en geest te ontwikkelen die God U gegeven heeft en die U zullen helpen om Zijn volk nog meer krachtdadig te dienen. Tucht zal U ook helpen om dag na dag in Uw harten de gehoorzaamheid te bekrachtigen die U verschuldigd bent aan Christus en Zijn Kerk.

Document

Naam: TOT DE SEMINARISTEN IN PHILADELPHIA
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 3 oktober 1979
Copyrights: © 1980, Stichting Verkondiging, Roermond
Vert. Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test