• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Introductie

Wat men "de facto verbintenis" noemt heeft de laatste jaren zichtbaar terrein gewonnen in de samenleving. Initiatieven eisen institutionele erkenning en zelfs hun gelijkstelling aan gezinnen die gebaseerd zijn op het huwelijk. Geconfronteerd met zo'n ernstige kwestie, die zoveel gevolgen voor de toekomst zou kunnen hebben voor gehele menselijke samenleving, vraagt de Pauselijke Raad voor het Gezin aandacht voor de volgende overwegingen over de gevaren die zulk een erkenning en gelijkstelling zouden kunnen hebben voor de identiteit van de eenheid van het huwelijk en over de ernstige schade die eruit zou voortvloeien voor het gezin en voor het algemeen welzijn van de samenleving. Na de sociale aspecten van de facto verbintenissen te hebben bestudeerd, hun bestanddelen en hun wezenlijke motivaties, wordt in dit document het probleem aangesneden van hun erkenning en van hun juridische gelijkstelling eerst in vergelijking met een gezin gebaseerd op het huwelijk en daarna met betrekking tot de gehele samenleving. Het buigt zich vervolgens over het gezin als sociaal welzijn door het accent te leggen op het bevorderen van de objectieve waarden en op de plicht van justitie om de samenleving te verdedigen en het gezin gebaseerd op het huwelijk te stimuleren. Daarna volgt de weergave van een grondige studie van sommige aspecten van deze voorwaarde inzake het christelijke huwelijk. Tenslotte presenteert dit document algemene criteria van herderlijke inzichten betreffende de koers van de christelijke gemeenschappen. De hier beschreven overwegingen richten zich niet alleen tot degenen die uitdrukkelijk de Katholieke Kerk erkennen als "De Kerk van de levende God, steunpilaar en hoeksteen van de waarheid" (1 Tim. 3, 15), maar ook tot de christenen van andere Kerken en christelijke gemeenschappen, en tot al diegenen die oprecht betrokken zijn bij dat kostbare goed dat het gezin is: de fundamentele cel van de samenleving. Want zoals het Tweede Vaticaanse Concilie leert, "het welzijn van het individu en van zowel de humanitaire als de christelijke samenleving is nauw verbonden met de voorspoed van het gezin en van de familie. Christenen verenigen zich zo oprecht in eenheid met allen die zich op verschillende wijze voor deze samenleving inspannen, die tegenwoordig onder de mensen het aanzien voor deze samenleving van liefde en het respect voor het leven vergroot en die echtparen en ouders helpen met hun buitengewone opdracht." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 47

Document

Naam: GEZIN, FAMILIE EN "DE FACTO VERBINTENISSEN"
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Pauselijke Raad voor het Gezin
Datum: 26 juli 2000
Copyrights: © 2001, Stg. InterKerk
Bewerkt: 23 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test