• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een tegenwoordig wijdverbreid fenomeen, dat een sterk beroep doet op het geweten van de christelijke samenleving, is het groeiend aantal de facto verbintenissen wat in de gehele samenleving voorkomt en de vervreemding tegenover de stabiliteit van het huwelijk die eruit voortvloeit. Bij het vaststellen van deze tekenen des tijds kon de Kerk er niet aan ontkomen zich te buigen over deze realiteit. Bewust van de ernstige sociale en pastorale gevolgen van deze situatie heeft de Pauselijke Raad voor het Gezin in 1999 en in de eerste maanden van 2000 een reeks studiebijeenkomsten georganiseerd. Hieraan namen eminente personen en bekende deskundigen uit de gehele wereld deel om dit gevoelige probleem te analyseren dat zo'n invloed heeft op de Kerk en de gehele wereld. Het huidige document is de neerslag van deze studies. Men stelt zich hierin teweer tegen een actuele en moeilijke problematiek, die de centrale kern van menselijke relaties raakt inzake de zeer delicate kwestie van de intieme eenheid tussen gezin en leven op het zeer gevoelige terrein van het menselijke hart. Tegelijkertijd vanwege zijn niet te ontkennen publiekelijke draagwijdte en in het huidige politieke internationale klimaat is een leidraad noodzakelijk en urgent geworden. Hij richt zich vooral tot degenen die verantwoordelijkheden hebben op dit terrein. Parlementariërs hebben namelijk de wetgevende macht juridische consistentie te geven aan het instituut van het huwelijk of daarentegen de consistentie van het algemeen welzijn af te zwakken dat dit natuurlijke instituut beschermt vanuit een visie van persoonlijke problemen die niet spoort met de realiteit. Deze overwegingen richten zich ook tot de pastors, die tegenwoordig zoveel christenen moeten aanvaarden en leiden en hen begeleiden op een weg die uitmondt in waardering voor deze natuurlijke waarde, beschermd door het instituut van het huwelijk en bevestigd door het christelijke sacrament. Het gezin dat gesticht is vanuit het huwelijk is in overeenstemming met de bestemming van de Schepper "vanaf de oorsprong" (Mt. 19, 4). In het koninkrijk Gods kan men slechts het zaad van de waarheid uitstrooien dat gegrift is in het hart van de mensen en is alleen dan in staat "vrucht te dragen door duurzaamheid" (Lc. 8, 15); een waarheid, die barmhartig en begripvol wordt en berust op erkenning van Jezus het "Licht van de wereld" (Joh. 8, 12) en de kracht die bevrijdt van het kwaad. Tot slot wil het huidige document positief bijdragen aan de dialoog die de waarheid aan het licht brengt betreffende deze kwesties en de voorwaarden die voortvloeit uit de natuurlijke aard zelf, door op deze wijze deel te nemen aan het sociaal-politieke debat en te delen in de verantwoordelijkheid tegenover het algemeen welzijn. Moge het God behagen dat deze onpartijdige en weldoordachte overwegingen, die gedeeld worden door zoveel mensen van goede wil, van nut zullen zijn voor dit gezinsleven dat nodig is voor de Kerk en voor de wereld namelijk: het gezin.

Vaticaanstad, 26 juli 2000
Feest van de Heilige Joachim en Anne, Ouders van de Allerheiligste Maagd Maria

Alfonso Kardinaal Lopez Trujillo
President

Zijne Excellentie Monseigneur Gil Hellín
Secretaris

Document

Naam: GEZIN, FAMILIE EN "DE FACTO VERBINTENISSEN"
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Pauselijke Raad voor het Gezin
Datum: 26 juli 2000
Copyrights: © 2001, Stg. InterKerk
Bewerkt: 23 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test