• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In dit proces van het verdwijnen (ontbinden) van de culturele en menselijke structuur van het instituut van het huwelijk moet men niet de invloed onderschatten van de ideologie de "sekse". Het feit of men een man of een vrouw is, zou niet geheel en al worden bepaald door het geslacht maar door de cultuur. Deze ideologie ondermijnt de fundamenten van het gezin en de intermenselijke relaties. Het is noodzakelijk om deze ideologie meer gedetailleerd te onderzoeken vanwege het belang ervan in de hedendaagse cultuur en van zijn invloed op het fenomeen van de facto verbintenissen.

In het integratieproces van de menselijke persoonlijkheid is de identiteit een zeer belangrijke factor. In de kindertijd en tijdens de adolescentie wordt de persoon zich langzamerhand bewust van zijn "ik"; van zijn eigen identiteit. Dit bewustzijn van de identiteit onderschrijft in het proces van de herkenning van de eigen persoon en dus van zijn eigen seksuele dimensie. Het betreft een bewustzijn van identiteit en van verschil. De deskundigen onderscheiden gewoonlijk seksuele identiteit (d.w.z. het bewustzijn van de psyscho-biologische identiteit van de eigen sekse en van het verschil met de andere sekse) en de generieke identiteit (d.w.z. het bewustzijn van de psychosociale en culturele identiteit van de rol die bepaalde personen vervullen in de maatschappij). In het juiste en harmonische integratieproces completeren de seksuele en de generieke identiteit elkaar; immers personen die in een gemeenschap leven gehoorzamen aan de culturele modellen die overeenkomen met hun eigen sekse. De categorie seksuele identiteit van het geslacht (gender) valt bij gevolg onder de psychosociale en culturele orde. Hij berust in harmonie op de seksuele identiteit van de psycho-biologische orde, op het moment dat de integratie van de persoonlijkheid gepaard gaat met de herkenning van de volledigheid van de innerlijke waarachtigheid van de persoon: de eenheid van ziel en lichaam.

In het decennium 1960-1970 heeft zich de theorie verspreid (die de deskundigen tegenwoordig algemeen kwalificeren als ("constructionist") "interpretatie") volgens welke de seksuele identiteit van de sekse (gender) niet alleen het product zou zijn van de interactie tussen de maatschappij en het individu, maar zou zelfs onafhankelijk zijn van de persoonlijke seksuele identiteit. Anders gezegd, in de samenleving zouden mannen en vrouwen uitsluitend het product zijn van sociale factoren zonder enige relatie met de seksuele dimensie van de persoon. Elke seksuele houding zou aldus te verdedigen zijn, zelfs homoseksualiteit. De maatschappij moet veranderen om ruimte te scheppen in het sociale leven voor andere dan het mannelijke en vrouwelijke geslacht Different constructionist theories today hold different conceptions about the way in which society.in their opinion.ought to change by adapting itself to the different .genders. (think, for example, of education, health, etc.). Some support three genders, others five, others seven, others a different number, according to different considerations. .

De generieke ideologie heeft een gunstig gezinde omgeving Both Marxism and structuralism have contributed to a different extent to the consolidation of this ideology of gender which has undergone various influences, such as the .sexual revolution., with postulates such as those put forth by W. Reich (1897-1957) regarding the call to a .liberation. from all sexual discipline, or Herbert Marcuse (1898-1979) and his invitation to experience all kinds of sexual situations (in the sense of a sexual polymorphism or indifferently .heterosexual. orientation . i.e., the natural sexual orientation.or homosexual), detached from the family and from any natural end of differentiation between the sexes, as well as from any obstacle derived from procreational responsibility. A certain radical and extreme feminism, represented by the contributions of Margaret Sanger (1879-1966) and Simone de Beauvoir (1908-1986), cannot be put on the margin of this historical process of consolidation of an ideology. In this way, heterosexuality and monogamy no longer seem to be considered anything but one of the possible cases of sexual practice. gevonden in de individuele antropologie van het radicale neoliberalisme. De eis van een gelijkwaardig instituut voor de facto verbintenissen (zelfs tussen homoseksuelen) als voor de echtverbintenis wordt tegenwoordig gewoonlijk gerechtvaardigd door een beroep te doen op de categorieën en op de termen ontleend aan de generieke ideologie Vgl. Pauselijke Raad voor het Gezin, Handvest van de Rechten van het gezin (22 okt 1983), 16. This position has unhappily had a favorable reception in a good number of important international institutions, with the resulting damage to the very concept of family whose foundation is and must be marriage. Among these institutions, some organisms of the United Nations recently seem to support some of these theories, thereby avoiding the authentic meaning of article 16 of the 1948 Universal Declaration of Human Rights which indicates the family as .a natural and fundamental element of society.. Aldus is er een zekere tendens te bespeuren om zelfs de naam "gezin" te verlenen aan elke consensuele verbintenis en zo de natuurlijke liefde van de menselijke vrijheid te negeren voor het wederzijds aan elkaar schenken en voor de essentiële kenmerken die gebaseerd zijn op dit algemene goed van de mensheid dat het instituut van het huwelijk is.

Document

Naam: GEZIN, FAMILIE EN "DE FACTO VERBINTENISSEN"
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Pauselijke Raad voor het Gezin
Datum: 26 juli 2000
Copyrights: © 2001, Stg. InterKerk
Bewerkt: 23 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test