• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Door hun aanwezigheid in de diverse milieus van de samenleving vormen de christelijke huwelijken een bevoorrecht middel om concreet aan de hedendaagse mens te tonen (waarvan deels de persoonlijke opvatting is vernietigd, murw door het tevergeefs zoeken naar een vrije liefde, afwijzend tegenover de werkelijke echtelijke liefde, na een reeks stukgelopen experimenten), dat er een mogelijkheid bestaat voor de menselijk wezens zichzelf terug te vinden, door hen te helpen de werkelijkheid van een volledig gerealiseerde subjectiviteit in het huwelijk in Jezus Christus te begrijpen. Deze aanvaring met de realiteit is de enige mogelijkheid om de nostalgie van een eigen thuis in het hart toe te laten, waarvan elke persoon een onuitwisbare herinnering bewaart. Voor de teleurgestelde mannen en vrouwen die zich cynische afvragen: "Kan er iets goeds uit het menselijk hart komen?" moet het antwoord kunnen zijn : "Kom ons huwelijk, ons gezin zien". De reële getuigenis waardoor de christelijke samenleving, met genade van God, het teken van barmhartigheid wordt van God jegens de mensheid kan een doorslaggevend uitgangspunt vertegenwoordigen. In alle milieus constateert men trouwens dat de invloed van de christelijke gelovigen effectief en positief kan zijn. Door hun bewuste keus in geloof en levenswijze zijn zij te midden van tijdgenoten, als het gist in het deeg, als het licht dat straalt in de duisternis. De pastorale aandacht voor de voorbereiding op het huwelijk en het gezin en voor het begeleiden van het huwelijks- en gezinsleven is dus essentieel voor het kerkelijke en het wereldse leven. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 66

Document

Naam: GEZIN, FAMILIE EN "DE FACTO VERBINTENISSEN"
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Pauselijke Raad voor het Gezin
Datum: 26 juli 2000
Copyrights: © 2001, Stg. InterKerk
Bewerkt: 23 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test