• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wat de fundamentele principes inzake de sacramentele natuur van het huwelijk betreft, is deze kwestie complexer. De priesters van de Kerk moeten rekening houden met de immense rijkdom van genade die voortvloeit uit de sacramentele natuur van het christelijke huwelijk en de invloed die zij uitoefent op gezinsrelaties gebaseerd op het huwelijk. Het is Gods wil dat het oorspronkelijke huwelijksverbond, het huwelijk van de Schepper, een permanent teken is van de eenheid van Christus met de Kerk, terwijl het zo een waarachtig sacrament van het Nieuwe Verbond wordt. Men moet goed begrijpen dat dit sacramentele karakter niet achteraf is toegevoegd of geen deel uitmaakt van het wezen van het huwelijk. Juist in tegendeel, het huwelijk zelf, waarvan de Schepper wenst dat het onontbindbaar is, is verheven tot het niveau van het sacrament door de verlossing van Christus zonder de geringste afbreuk te doen aan de natuurlijke aard van haar waarachtigheid. Het loochenen van het bijzondere karakter van dit sacrament ten opzichte van de andere veroorzaakt vaak misverstanden die het begrip sacramenteel huwelijk vertroebelen. Dit begrip is buitengewoon belangrijk tijdens de voorbereiding op het huwelijk: de verdienstelijke inspanningen om de verloofden voor te bereiden op de viering van dit sacrament zouden overbodig zijn als zij niet duidelijk het onontbindbare karakter van het huwelijk zouden begrijpen, waarvoor zij zich gereed maken om het te sluiten. Gedoopte personen wenden zich niet alleen tot de Kerk om een feest te vieren volgens bepaalde riten, maar om een huwelijk voor het leven te sluiten, sacrament van het Nieuwe Verbond. Door dit sacrament maken zij deel uit van het mysterie van het verbond van Christus met de Kerk en geven zij uitdrukking aan hun intieme en onontbindbare verbond. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 68

Document

Naam: GEZIN, FAMILIE EN "DE FACTO VERBINTENISSEN"
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Pauselijke Raad voor het Gezin
Datum: 26 juli 2000
Copyrights: © 2001, Stg. InterKerk
Bewerkt: 23 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test