• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Kerk dringt met hernieuwde kracht sinds enkele jaren op het vertrouwen aan passend bij het individu, zijn vrijheid, zijn waardigheid en zijn waarden en in de hoop op de redding brengende daad van God voor de wereld, die helpt alle zwakheid te ontstijgen. Tegelijkertijd uit zij haar diepe bezorgdheid over de talrijke aantastingen van het individu en zijn waardigheid door zich te verzetten tegen bepaalde ideologische veronderstellingen eigen aan de zogenoemde "postmoderne" cultuur die de waarden voortvloeiend uit innerlijke eisen van de waarheid over het menselijke wezen vertroebelen, en die hen het moeilijk maken ernaar te leven. "Het betreft niet meer beperkte en toevallige tegenstand, maar het wereldwijd en systematisch ter discussie stellen van het morele erfgoed gebaseerd op antropologische en ethisch bepaalde denkbeelden. Vanuit die opvattingen, ziet men de meer of minder gemaskeerde invloed van de gangbare gedachte die uitmonden in het scheiden van de menselijke vrijheid van haar noodzakelijke en vormende verhouding tot de waarachtigheid." H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over kerkelijke moraalleer, Veritatis Splendor (6 aug 1993), 4

Wanneer de vrijheid is losgemaakt van de waarachtigheid, "verdwijnt elke referentie met de algemene waarden en met een absolute waarheid voor allen: het sociale leven begeeft zich op het drijfzand van een absoluut relativisme. Dan is alles bespreekbaar en onderhandelbaar, zelfs de primaire fundamentele rechten, het recht op leven." H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 20 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 19 Deze waarschuwing is zeker van toepassing op de werkelijkheid van het huwelijk en het gezin, unieke bron en volledige menselijke werktuig om dit oerrecht te verwezenlijken. Dit is het geval als men tolereert "de corruptie van het concept en het ervaren van de vrijheid, waar niet onder verstaan wordt het vermogen de werkelijkheid te realiseren van Gods plan met het huwelijk en het gezin, maar een autonome kracht tot zelfbevestiging, vaak tegenover anderen, om zijn egoïstische welbehagen."H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 6 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin, Gratissimam sane (2 feb 1994), 13

Document

Naam: GEZIN, FAMILIE EN "DE FACTO VERBINTENISSEN"
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Pauselijke Raad voor het Gezin
Datum: 26 juli 2000
Copyrights: © 2001, Stg. InterKerk
Bewerkt: 23 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test