• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare broeders! Wij weten heel goed dat u op Witte Donderdag in gemeenschap met de priesters van uw bisdom de herinnering zult vieren van het laatste Avondmaal, waarin brood en wijn door het woord van Christus en de kracht van de Heilige Geest tot lichaam en bloed van onze Verlosser zijn geworden, met andere woorden: de dankzegging voor onze verlossing zult vieren.

Spreekt dus op die dag en ook bij andere gunstige gelegenheden tot heel het volk van God over de herdenking van deze belangrijke gebeurtenissen en feiten, opdat ze in heel de kerk en in elke plaatselijke gemeente worden herdacht en beleefd zoals ze verdienen, op de manier zoals door de herders zal worden vastgesteld volgens de richtlijnen van de bisschoppenconferenties en de vergaderingen van de oosterse bisschoppen.

In afwachting van de aangekondigde vieringen willen wij u allen, eerbiedwaardige en dierbare broeders in het episcopaat, en met u aan al uw gemeenschappen, gaarne onze apostolische zegen verlenen.

Uit het Vaticaan, 25 maart, de feestdag van Maria Boodschap, 1981, het derde jaar van ons pontificaat.

JOHANNES PAULUS PP. II

Document

Naam: A CONCILIO CONSTANTINOPOLITANO I
Bij de 1600e verjaardag van het Eerste Concilie van Constantinopel en de 1550e verjaardag van het Concilie van Efeze
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1981
Copyrights: © 1981, Archief van Kerken 36e jrg. nr 9
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test