• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Maria: “morgenster” en “eerstverloste”

Nu al vertrouw ik dit programma toe aan de voorspraak van de allerheiligste Maria. Zij is het toppunt van de verlossing. Zij is onlosmakelijk met dit werk verbonden, omdat zij Moeder is van de Verlosser en de meest verheven vrucht van de verlossing. Zij is immers “de eerstverloste” , juist met het oog op de verdiensten van Christus, Zoon van God en van haar.
De Kerk zal met meer aandacht moeten opzien naar haar die de incarnatie is van het model dat de Kerk zelf hoopt en verwacht te zullen zijn: “als een heerlijke bruid, zonder vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet” (Ef. 5, 27).
Het Jubeljaar van de Verlossing heeft daarom ook een bijzonder mariaal aspect: het feit dat de viering ervan plaats heeft tegen de achtergrond van de verwachting van het derde millennium, doet ons de adventsgesteltenis verstaan die kenmerkend is voor de aanwezigheid van Maria in de geschiedenis van het heil. Zij gaat als “de Morgenster” aan Christus vooraf en bereidt Hem voor, zij ontvangt Hem in zichzelf en geeft Hem aan de wereld. Ook in de voorbereiding van het Jubeljaar geloven en weten wij haar present om onze harten voor te bereiden op dat grote gebeuren.
Haar moederlijke taak bestemt haar daartoe. Zoals Vaticanum II het gezegd heeft, heeft zij op volstrekt enige wijze aan het werk van de Zaligmaker meegewerkt door haar gehoorzaamheid, haar geloof, haar hoop, haar vurige liefde om het bovennatuurlijk leven van de zielen te herstellen” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 61 . En daarom gaat zij nog steeds voort “met moederlijke liefde zorg te dragen voor de broeders van haar Zoon die nog op pelgrimstocht zijn en in gevaren en angsten verkeren, totdat zij het gezegend vaderland bereiken” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 62. Over enkele dagen de toespraak werd immers enkele dagen vóór Kerstmis gehouden. Noot v.d. vert. zal zij ons het vleesgeworden Woord tonen, waarop zij haar innerlijke blik gericht heeft gehouden door “al deze dingen in haar hart bewaren” Vgl. Lc. 2, 19.51 . Daarom stijgt ons gebed naar haar op, opdat zij nog eens aan heel de Kerk, ja aan heel de mensheid Jezus wil laten zien, “de gezegende vrucht van haar schoot” die van allen de Verlosser is.

Document

Naam: OPGAAN NAAR DE VERLOSSER
Toespraak over het komend heilig jaar tot de Curie-Kardinalen bij hun overbrengen van de Kerstwensen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 23 december 1982
Copyrights: © 1984, Stichting Verkondiging, Roermond
Vert.: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test