• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Nr. 1

Wie de ene ware God, de Schepper en Heer der zichtbare en onzichtbare dingen loochent, die zij uitgesloten.

Nr. 2

Wie zich niet schaamt te beweren, dat er buiten de stof niets is, die zij uitgesloten.

Nr. 3

Wie zegt, dat de substantie of het wezen Gods en aller dingen een en hetzelfde is, die zij uitgesloten.

Nr. 4

Wie zegt,

  • dat zowel de lichamelijke als de geestelijke eindige dingen of althans de geestelijke uit de goddelijke substantie zijn voortgevloeid, of
  • dat het goddelijk wezen door zijn openbaring of ontwikkeling tot de werkelijkheid aller dingen wordt, of ten slotte:
  • dat God het algemene of onbepaalde zou zijn, dat door zelfbestemming aan de totaliteit van alle dingen, in groeperingen, soorten en afzonderlijke wezens onderscheiden, ten grondslag ligt,

die zij uitgesloten.

Nr. 5

Wie niet belijdt,

 

  • dat de wereld en alle dingen die zij omvat, geestelijke zowel als lichamelijke, naar hun gehele substantie door God uit het niets zijn voortgebracht, of
  • wie zegt, dat God niet uit vrije wil en zonder enige noodwendigheid geschapen heeft, maar zo noodwendig als Hij zichzelf noodwendig liefheeft, of
  • wie loochent, dat de wereld tot verheerlijking Gods geschapen is,

die zij uitgesloten.

Document

Naam: DEI FILIUS
3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof
Soort: 1e Vaticaans Concilie
Datum: 24 april 1870
Copyrights: © 1964, Prof. Heinrich Ott, "De leer van het Eerste Vaticaanse Concilie", Uitg. G.F. Callenbach N.V. - Nijkerk
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 18 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test