• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Nr. 1

Wie de ene ware God, de Schepper en Heer der zichtbare en onzichtbare dingen loochent, die zij uitgesloten.

Alinea's in de marge van alinea 23

De heilige, katholieke, apostolische, roomse Kerk gelooft en belijdt: één is de ware en levende God, de Schepper en Heer des hemels en der aarde, almachtig, eeuwig, onmeetbaar, onbegrijpelijk, oneindig in verstand, wil en alle volmaaktheid. Daar Hij een enig, voor zich bestaand, volkomen enkelvoudig en onveranderlijk geestelijk wezen is, moet men Hem als werkelijk en wezenlijk van de wereld onderscheiden verkondigen, als in zich en uit zich volkomen gelukkig en onuitsprekelijk ver verheven boven al wat buiten Hem is en gedacht kan worden.

Document

Naam: DEI FILIUS
3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof
Soort: 1e Vaticaans Concilie
Datum: 24 april 1870
Copyrights: © 1964, Prof. Heinrich Ott, "De leer van het Eerste Vaticaanse Concilie", Uitg. G.F. Callenbach N.V. - Nijkerk
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 18 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test