• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VOORBEDEN NAAR AANLEIDING TERREURAANVALLEN VAN 11 SEPT. 2001

Hier volgt de tekst van Paus Johannes Paulus II van de voorbeden die hij na zijn algemene audiëntie afgelopen woensdag 12 september 2001 bad op het St Pietersplein, tijdens de wekelijkse Algemene Audiëntie.

Met grote afschuw voor het vernietigend geweld maar sterk in het geloof dat onze voorvaderen leidde, richten we ons tot de God van Abraham, Isaac en Jacob, de Redder van Zijn volk en met het vertrouwen van kinderen bidden we dat Hij ons komt helpen in deze dagen van rouw en onschuldig lijden.

Dominum deprecemur, audi nos

Voor de Kerk in het Oosten en het Westen en speciaal voor de Kerk in de Verenigde Staten, dat zij, hoewel verslagen door verlies en rouw maar geïnspireerd door de Moeder van God, de sterke vrouw naast het Kruis van Haar Zoon, in de harten het verlangen naar vrede en verzoening en de inzet om de beschaving van liefde mag voeden.

Dominum deprecemur, audi nos

Voor al degenen die de naam van Christen dragen, dat zij, in temidden van de droefheid van het menselijk bestaan, vol van onbegrip en haat, voort zullen gaan om getuigen te zijn van de aanwezigheid van God in de menselijke geschiedenis en de overwinning van Christus op de dood.

Dominum deprecemur, audi nos

Voor de leiders van de volkeren, dat zij zichzelf niet toestaan dat zij overheerst worden door haat en de geest van vergelding maar alles doen om te voorkomen dat de wapens van de vernietiging nieuwe haat en meer doden zaaien en zich inspannen om de duisternis van het menselijk bestaan te verlichten door werken van vrede

Dominum deprecemur, audi nos

Voor degenen die wenen en bezorgd zijn over het verlies van familie en vrienden, dat ze zichzelf, in dit uur van verdriet, niet toestaan dat ze overweldigd worden door zorg, wanhoop, en wraakgevoelens maar blijven geloven in de overwinning van het goede over het kwade, van het leven over de dood en toegewijd blijven aan de opbouw van een betere wereld

Dominum deprecemur, audi nos

Voor de gewonden en degenen die lijden als gevolg van deze zinloze terroristische aanslagen, dat ze snel weer gezond mogen zijn en dan hun hart willen voeden met het verlangen naar opbouw, samenwerking met en dienstbaarheid jegens allen en ze vrij van rancune en wraakgevoelens mogen werken aan vrede en rechtvaardigheid

Dominum deprecemur, audi nos

Voor onze broeders en zusters die de dood ontmoetten in de dwaasheid van het geweld, dat zij, in de vrede van de Heer, eeuwige vreugde mogen vinden en dat hun dood niet tevergeefs mag zijn maar zuurdeeg voor nieuwe tijden van broederschap en samenwerking tussen de volkeren

Onze Vader...

O almachtige en barmhartige God, U kan niet begrepen worden door degene die onenigheid zaait, U kunt niet aanvaard worden door degene die geweld bemint. Zie neer op ons pijnlijk menselijk bestaan, beproefd door wrede terreurdaden. Troost Uw kinderen en open onze harten voor de hoop opdat ook onze tijd opnieuw dagen van rust en vrede mogen kennen.

Amen.

Document

Naam: VOORBEDEN NAAR AANLEIDING TERREURAANVALLEN VAN 11 SEPT. 2001
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Audiƫntie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 12 september 2001
Copyrights: © 2001, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test