• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De taak om de liturgievernieuwing te bevorderen komt vóór alles toe aan de heilige Stoel. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 22. nr. 1 Dit jaar is het vierhonderd jaar geleden dat Sixtus V de heilige Congregatie voor de Riten oprichtte en hieraan de taak toevertrouwde te waken over de uitoefening van de eredienst die ten gevolge van het Concilie van Trente was hervormd. De heilige Pius X stelde een andere Congregatie voor de Regeling van de Sacramenten in. Paulus VI richtte de Raad op ter uitvoering van de Constitutie over de liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie Vgl. H. Paus Paulus VI, Motu Proprio, Over het van kracht worden van bepaalde voorschriften van de Constitutie over de Heilige Liturgie, door het Tweede Vaticaans Concilie goedgekeurd, Sacram Liturgiam (25 jan 1964) en vervolgens de Congregatie voor de Eredienst Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, Congregatie voor de Riten wordt gesplitst in een Congregatie voor de Gewijde Eredienst en een Congregatie voor de Heiligverklaring, Sacra Rituum Congregatio (8 mei 1969) die de hun toevertrouwde taak enthousiast, deskundig en snel hebben volbracht. Overeenkomstig de nieuwe structuur van de Romeinse curie, van kracht geworden door de Apostolische Constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Pastor Bonus
Over de hervorming van de Romeinse Curie
(28 juni 1988)
, is het terrein van de liturgie tot één geheel gemaakt en onder het gezag gesteld van één instantie: de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Over de hervorming van de Romeinse Curie, Pastor Bonus (28 juni 1988), 61 Hieraan komt het toe - behoudens de bevoegdheid van de Congregatie voor de Geloofsleer - te zorgen voor de regeling en bevordering van de liturgie, waarvan de Sacramenten het voornaamste deel uitmaken, en wel door de liturgische pastoraal te bevorderen, Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Over de hervorming van de Romeinse Curie, Pastor Bonus (28 juni 1988), 64 de verschillende verenigingen voor liturgisch apostolaat, kerkelijke kunst Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Over de hervorming van de Romeinse Curie, Pastor Bonus (28 juni 1988), 65, muziek en zang te steunen en te waken over de regeling van de Sacramenten. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Over de hervorming van de Romeinse Curie, Pastor Bonus (28 juni 1988), 63.66 Dit is een belangrijk werk, want vóór alles gaat het erom trouw de grote beginselen te bewaren die in de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
van het Concilie in het licht zijn gesteld en ontwikkeld en deze te volgen om in de gehele Kerk de vernieuwingen van het liturgisch leven te bevorderen en te verdiepen.

Daarom zal de Congregatie de diocesane bisschoppen helpen bij hun zorg om God de eredienst van het christelijke geloof te brengen en om deze te regelen volgens de voorschriften van de Heer en de wetten van de Kerk. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 26 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 22. nr. 1 Zij zal in nauwe betrekking staan met de bisschoppenconferenties voor zover het de bevoegdheid van deze conferenties op liturgisch gebied betreft. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Over de hervorming van de Romeinse Curie, Pastor Bonus (28 juni 1988), 63

Document

Naam: VICESIMUS QUINTUS ANNUS
25e Verjaardag van de promulgatie van het Conciliedocument Sacrosanctum Concilium over de heilige liturgie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 4 december 1988
Copyrights: © 1989, Kerkelijke Documentatie jrg 17 nr 8 p. 3-17
Vert.: Nationale Raad voor Liturgie, Zeist
Bewerkt: 17 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test