• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Activiteiten op het terrein van de liturgische vernieuwing moeten bovendien aan de noden van onze tijd beantwoorden. Liturgie is niet iets abstracts. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de deelnemers aan de bijeenkomst van de voorzitters en secretarissen van de nationale liturgische commissies (27 okt 1984), 2 {...} Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 1 In deze 25 jaar zijn er nieuwe problemen ontstaan of zijn bestaande problemen van groter belang geworden, zoals bijvoorbeeld de uitoefening van het diaconaat door gehuwde mannen; de liturgische taken die in vieringen aan leken, mannen en vrouwen, worden toevertrouwd; de liturgische vieringen voor kinderen, jongeren en voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten; de voorwaarden voor het samenstellen van liturgische teksten die aangepast zijn aan een duidelijk omschreven nationaliteit.

Van deze kwesties wordt in de constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
geen melding gemaakt, maar wel worden er algemene beginselen gegeven voor de regeling en bevordering van het liturgisch leven.

Document

Naam: VICESIMUS QUINTUS ANNUS
25e Verjaardag van de promulgatie van het Conciliedocument Sacrosanctum Concilium over de heilige liturgie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 4 december 1988
Copyrights: © 1989, Kerkelijke Documentatie jrg 17 nr 8 p. 3-17
Vert.: Nationale Raad voor Liturgie, Zeist
Bewerkt: 17 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test