• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
is de eensgezinde uitdrukking van het bisschoppencollege, verenigd rond de opvolger van Petrus, en wel onder de voortdurende bijstand van de Geest der waarheid, die door de Heer Jezus is beloofd (Joh. 15, 26); dit 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
blijft een steun voor de Kerk op de weg van vernieuwing en heiligheid door het authentieke liturgische leven te bevorderen.

De in dit 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
vermelde beginselen zijn ook richtinggevend voor de toekomst van de liturgie in die zin dat de liturgiehervorming steeds beter begrepen en verwezenlijkt wordt. "Het is dus noodzakelijk en passend dat er opnieuw een intense opvoeding tot liturgie komt waardoor de rijkdom, die in de liturgie vervat ligt, wordt ontsloten". H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Het Mysterie en de Eredienst van de Heilige Eucharistie - Brief aan de Bisschoppen bij gelegenheid van Witte Donderdag 1980, Dominicae Cenae (24 feb 1980), 9

De liturgie van de Kerk gaat verder dan de liturgiehervorming. Wij verkeren niet in dezelfde situatie als in het jaar 1963: een generatie van priesters en gelovigen die de liturgische boeken van vóór de liturgiehervorming niet gekend hebben, is nu welbewust werkzaam in Kerk en maatschappij. Men mag daarom niet blijven spreken van verandering zoals toen dit 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
was uitgekomen, maar er moet sprake zijn van een voortdurend toenemende verdieping van de liturgie van de kerk, zoals deze gevierd wordt volgens de huidige boeken en beleefd als een geestelijke grootheid.

Document

Naam: VICESIMUS QUINTUS ANNUS
25e Verjaardag van de promulgatie van het Conciliedocument Sacrosanctum Concilium over de heilige liturgie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 4 december 1988
Copyrights: © 1989, Kerkelijke Documentatie jrg 17 nr 8 p. 3-17
Vert.: Nationale Raad voor Liturgie, Zeist
Bewerkt: 17 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test