• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Naast de voordelen van de liturgiehervorming vallen er bij de toepassing hiervan ook misvattingen te vermelden en te weerleggen.

Soms constateert men dat er bepaalde dingen worden weggelaten of ten onrechte worden toegevoegd, riten die buiten de gestelde normen zijn samengesteld, gebeden of gezangen die noch het geloof noch de zin voor het heilige bevorderen, vrijheden inzake het verlenen van de algemene absolutie, verwarring van het ambtelijk priesterschap, dat aan de priesterwijding verbonden is, met het algemeen priesterschap van de gelovigen dat met het doopsel samenhangt.

Het is onduldbaar dat sommige priesters zich het recht aanmatigen eucharistische gebeden te maken of teksten van de Heilige Schrift te vervangen door profane teksten. Op geen enkele wijze verbonden met de liturgiehervorming als zodanig en van de daarop gevolgde liturgische boeken, zijn dergelijke initiatieven in regelrechte tegenspraak met deze hervorming die zij ontsieren; zij beroven het christenvolk van de authentieke rijkdom van de liturgie.

Het is de taak van de bisschoppen deze misbruiken uit te bannen, omdat de regeling van de liturgie volgens de norm van het recht Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 22. nr. 1 van de bisschop afhangt en omdat "van hem het leven in Christus van zijn gelovigen als het ware afkomstig is". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 41

Document

Naam: VICESIMUS QUINTUS ANNUS
25e Verjaardag van de promulgatie van het Conciliedocument Sacrosanctum Concilium over de heilige liturgie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 4 december 1988
Copyrights: © 1989, Kerkelijke Documentatie jrg 17 nr 8 p. 3-17
Vert.: Nationale Raad voor Liturgie, Zeist
Bewerkt: 17 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test