• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Maar dit is geen reden om de herders en het christenvolk te vergeten die over het algemeen de liturgiehervorming in een geest van gehoorzaamheid, ja met vreugdevolle ijver hebben aanvaard.

Daarom moeten wij God dankzeggen voor het waaien van zijn Geest door de tafel van het woord Gods die sindsdien rijkelijk voor allen is aangericht. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 43 Wij moeten God danken voor het ontzaglijke werk dat in de hele wereld is verzet Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 21 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 51 om het christenvolk te voorzien van vertalingen van de Bijbel, het Missaal en de andere liturgische boeken; voor de toegenomen deelname van de gelovigen aan de Eucharistie en de overige Sacramenten door middel van gebeden en gezangen, lichaamshoudingen en stilte; wij moeten God danken voor de functies die door leken worden vervuld en de verantwoording die zij op zich hebben genomen op grond van het algemeen priesterschap waarin zij delen door hun Doopsel en Vormsel, voor de vitaliteit die zoveel christengemeenschappen uitstralen en die zij geput hebben aan de bron van de liturgie.

Dit zijn evenzovele redenen om trouw te blijven aan de leer van de constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
en aan de hiervoor mogelijk gemaakte hervormingen: "De liturgische vernieuwing is de meest zichtbare vrucht van al het werk van het Concilie" Bisschoppensynodes, In Gods Woord viert de Kerk de mysteries van Christus voor het heil van de wereld - Eindrapport van de 2e Buitengewone Bisschoppensynode: 20 jaar na de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie, Ecclesia sub Verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi (7 dec 1985), 16 Velen hebben de boodschap van het Tweede Vaticaans Concilie hoofdzakelijk vernomen via de liturgiehervorming.

Document

Naam: VICESIMUS QUINTUS ANNUS
25e Verjaardag van de promulgatie van het Conciliedocument Sacrosanctum Concilium over de heilige liturgie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 4 december 1988
Copyrights: © 1989, Kerkelijke Documentatie jrg 17 nr 8 p. 3-17
Vert.: Nationale Raad voor Liturgie, Zeist
Bewerkt: 17 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test