• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Men moet eerlijk toegeven dat de toepassing van de liturgievernieuwing op moeilijkheden gestoten is ten gevolge van minder gunstige omstandigheden, zoals de beperking van het godsdienstige tot de privé-sector, een zekere afwijzing van elke institutie, een minder opvallende aanwezigheid van de Kerk in de samenleving en een in discussie stellen van het persoonlijke geloof. Ook is de veronderstelling gewettigd dat de overgang van een eenvoudige, soms passieve en zwijgende aanwezigheid naar een vollediger en actiever deelname van sommigen misschien iets te veel geëist heeft. Hieruit zijn nogal verschillende en soms tegenstrijdige houdingen ten opzichte van deze herziening voortgekomen: sommigen hebben de nieuwe boeken aanvaard met een zekere onverschilligheid of zonder enige zorg om de redenen van de veranderingen te begrijpen en aan anderen duidelijk te maken; weer anderen - en dit is zeer te betreuren - hebben zich eenzijdig en exclusief geworpen op de vroegere liturgische vormen, die door sommigen van hen als de enige waarborg voor het behoud van het geloof zijn beschouwd. Ten slotte hebben nog anderen bedrieglijke nieuwigheden bevorderd; zij zijn afgeweken van de normen van de heilige Stoel of van de bisschoppen, hebben aldus de eenheid van de Kerk en de vroomheid van de gelovigen verstoord en zijn soms zelfs met de gegevens van het geloof in strijd geraakt.

Document

Naam: VICESIMUS QUINTUS ANNUS
25e Verjaardag van de promulgatie van het Conciliedocument Sacrosanctum Concilium over de heilige liturgie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 4 december 1988
Copyrights: © 1989, Kerkelijke Documentatie jrg 17 nr 8 p. 3-17
Vert.: Nationale Raad voor Liturgie, Zeist
Bewerkt: 17 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test