• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Tenslotte wil het Concilie in de liturgie een verschijningsvorm (epifanie) van de Kerk zien: de liturgie is immers de Kerk in gebed. Door de goddelijke eredienst te voltrekken geeft de Kerk te kennen wat zij is: één, heilig, katholiek en apostolisch.

Overeenkomstig de eenheid die haar oorsprong vindt in de Drie-eenheid Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Prefatie VIII van de zondagen door het jaar Toont zij zich één vooral wanneer het heilige volk van God deelheeft aan "dezelfde Eucharistie, aan het ene gebed, aan het ene altaar, met aan het hoofd de bisschop, omringd door zijn priesterschaar en zijn altaardienaren". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 41 Daarom mag bij de liturgische viering niets deze binding verbreken of zelfs maar verzwakken!

De heiligheid, die van Christus afkomstig is Vgl. Ef. 5, 26-27 , wordt door de Kerk zichtbaar gemaakt telkens als zij tot één lichaam verzameld is Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Eucharistische Gebeden II et IV door de Heilige Geest als heiligmaker en levenschenker Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Eucharistisch Gebed III Vgl. 1e Concilie van Constantinopel, Credo van Nicea - Constantinopel (31 juli 381) en door de Eucharistie en de andere Sacramenten de gelovigen deelachtig maakt aan de genade van alle zegen van de Vader. Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Eucharistisch Gebed I

Voorts vertoont de Kerk in haar liturgische viering haar katholiek karakter, omdat hierin de Heilige Geest mensen van alle talen verenigt in de belijdenis van hetzelfde geloof Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Plechtige zegen op Pinksteren en omdat zij van Oost tot West aan God de Vader het offer van Christus aanbiedt en tegelijk met Hem ook zichzelf aanbiedt. Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Eucharistisch Gebed III Ten slotte toont de Kerk in de liturgie dat zij apostolisch is, omdat het geloof dat zij belijdt steunt op het getuigenis van de apostelen, omdat in de viering van de mysteries onder leiding van een bisschop als opvolger van de apostelen, of van een andere bedienaar, gewijd binnen de apostolische successie, zij getrouw doorgeeft wat zij van de apostolische overlevering heeft ontvangen, en omdat de eredienst die zij aan God brengt haar verplicht het Evangelie in de wereld te verspreiden. Aldus wordt terecht in de liturgie het mysterie van de Kerk verkondigd, ervaren en beleefd. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de deelnemers aan de bijeenkomst van de voorzitters en secretarissen van de nationale liturgische commissies (27 okt 1984), 1

Document

Naam: VICESIMUS QUINTUS ANNUS
25e Verjaardag van de promulgatie van het Conciliedocument Sacrosanctum Concilium over de heilige liturgie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 4 december 1988
Copyrights: © 1989, Kerkelijke Documentatie jrg 17 nr 8 p. 3-17
Vert.: Nationale Raad voor Liturgie, Zeist
Bewerkt: 17 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test