• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In elk bisdom is de bisschop de eerste beheerder van Gods geheimen, zoals hij ook degene is die het liturgisch leven van de gehele Kerk, dat hem is toevertrouwd. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 15 bevordert en beschermt. Wanneer de bisschop te midden van het volk celebreert, treedt het mysterie van de Kerk aan de dag. Daarom moet de bisschop vast overtuigd zijn van het belang van deze vieringen voor het christelijk leven van zijn gelovigen. Deze moeten tot voorbeeld dienen voor heel het bisdom. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de Italiaanse bisschoppen die deelnamen aan de cursus liturgische vernieuwing (12 feb 1988) Er moet nog veel gedaan worden om priester en gelovigen te helpen de zin van de riten en liturgische teksten te begrijpen, om de waardigheid en schoonheid van vieringen en ruimten te vergroten, om de 'mystagogische catechese' van de sacramenten naar de wijze van de Vaders te bevorderen. Om deze taak met succes te vervullen, moet de bisschop één of meer diocesane commissies instellen ter bevordering van de liturgische beweging, van de kerkelijke kunst en muziek in zijn bisdom. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 45-46 De diocesane commissie zal van haar kant te werk gaan volgens de bedoeling en de normen van de bisschop en zal vertrouwen hebben in zijn gezag en zijn steun om haar opdracht naar behoren te vervullen.

Document

Naam: VICESIMUS QUINTUS ANNUS
25e Verjaardag van de promulgatie van het Conciliedocument Sacrosanctum Concilium over de heilige liturgie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 4 december 1988
Copyrights: © 1989, Kerkelijke Documentatie jrg 17 nr 8 p. 3-17
Vert.: Nationale Raad voor Liturgie, Zeist
Bewerkt: 17 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test