• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De bisschoppenconferenties hebben de zware opdracht ontvangen te zorgen voor de vertaling van de liturgische boeken. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 36.63 De noden van het ogenblik hebben soms geleid tot het gebruik van tijdelijke vertalingen, die een ad interim (voorlopige) goedkeuring hebben ontvangen. Maar nu is de tijd gekomen om na te denken over bepaalde problemen die later duidelijk zijn geworden, en om sommige onnauwkeurigheden en fouten te verbeteren; slechts gedeeltelijk vertaalde boeken moeten nog in hun geheel worden vertaald, gezangen voor de liturgie moeten nog gecomponeerd of goedgekeurd worden; er moet voor gezorgd worden dat men zich houdt aan de goedgekeurde teksten, en ten slotte moeten de liturgische boeken worden uitgegeven in een vorm die definitief is en de viering van de mysteries waardig.

Met het oog op het tot stand brengen van de vertaling maar ook om tot een breder overleg te komen in heel hun gebied moesten de bisschoppenconferenties een nationale commissie oprichten en zorgen voor samenwerking met deskundigen op verschillende terreinen van wetenschap en van liturgisch apostolaat. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 44 Thans is het zinvol vragen te stellen over de positieve of negatieve balans van deze commissie, over de adviezen en de hulp die zij in haar samenstelling en activiteit van de bisschoppenconferentie heeft gekregen. De taak van deze commissie is des te moeilijker wanneer de bisschoppenconferentie bepaalde wijzen van aanpassing of diepgaande inculturatie op het oog heeft. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 40

Document

Naam: VICESIMUS QUINTUS ANNUS
25e Verjaardag van de promulgatie van het Conciliedocument Sacrosanctum Concilium over de heilige liturgie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 4 december 1988
Copyrights: © 1989, Kerkelijke Documentatie jrg 17 nr 8 p. 3-17
Vert.: Nationale Raad voor Liturgie, Zeist
Bewerkt: 17 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test