• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VICESIMUS QUINTUS ANNUS
25e Verjaardag van de promulgatie van het Conciliedocument Sacrosanctum Concilium over de heilige liturgie

Aan al zijn broeders in het bisschops- en priesterambt heil en apostolische zegen.

Vijf en twintig jaren zijn er verlopen sinds Paus Paulus VI op 4 december 1963 de Constitutie over de heilige liturgie, 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
heeft afgekondigd. Deze was kort tevoren goedgekeurd door de vaders van het Tweede Vaticaans Concilie, die in de heilige Geest vergaderd waren. Om meer dan één reden was dit een gedenkwaardige gebeurtenis. De 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
was namelijk de eerste vrucht van het Concilie dat door Paus Johannes XXIII was aangekondigd voor het 'aggiornamento' van de kerk; een uitgebreide liturgische en pastorale beweging was voorafgegaan aan deze Constitutie, en zij hield een hoopvolle belofte in voor het leven en de vernieuwing van de Kerk.

Door de hernieuwing en verbreiding van de heilige liturgie verwezenlijkte het Concilie op bijzondere wijze zijn hoofddoel: "het christelijk leven onder de gelovigen steeds meer te doen toenemen, die instellingen welke voor verbeteringen vatbaar zijn beter aan te passen aan de behoeften van onze tijd, te bevorderen wat kan bijdragen tot de eenheid van allen die in Christus geloven, en te versterken wat dienstig is om allen tot de schoot van de kerk te roepen". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 1

Van het begin af van onze pastorale bediening op de zetel van Petrus hebben wij "de blijvende betekenis van het Tweede Oecumenische Vaticaanse Concilie" willen onderstrepen en hebben wij "de ondubbelzinnige verplichting op ons genomen om dit zorgvuldig in praktijk te brengen". Daarbij hebben wij betoogd dat "het goede zaad dat de vaders van het oecumenisch concilie, gevoed door Gods woord, hebben uitgestrooid in goede aarde Vgl. Mt. 13, 8-23 , dat wil zeggen: de gezaghebbende documenten en pastorale overwegingen, tot wasdom moeten worden gebracht in die zin, dat ze leiden tot vooruitgang en leven." H. Paus Johannes Paulus II, Urbi et Orbi, Voorafgaand aan de eerste zegen "Urbi et Orbi" aan het einde van het conclaaf, Het Concilie voortzetten (17 okt 1978), 2 Vervolgens hebben wij herhaaldelijk de leer van het Concilie over de liturgie op verscheidene afzonderlijke punten verder ontvouwd Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Verlosser van de mensen, Redemptor Hominis (4 mrt 1979), 7.18-22 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Catechese geven in onze tijd, Catechesi Tradendae (16 okt 1979), 23.27-30.33.37.48.53-55.66-68 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verzoening en boete in de zending van de Kerk in deze tijd, Reconciliatio et paenitentia (2 dec 1984), 23-33 en bovendien nadrukkelijk gewezen op het belang dat deze constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
heeft voor het leven van het volks Gods: hierin immers "kan men reeds het wezenlijke van de leer over de Kerk vinden die later door het Concilie zou worden uiteengezet. De constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
, die in tijdsorde het eerste Conciliedocument was, loopt vooruit op de Dogmatische Constitutie over de kerk, 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
en wordt op haar beurt verrijkt door de leer van deze Constitutie.

Na een kwart eeuw, waarin de Kerk en de maatschappij ingrijpende en snelle veranderingen hebben gekend, is het van belang nader in te gaan op de betekenis van deze Constitutie van het Concilie, op haar actualiteit met betrekking tot nieuwe problemen die opkomen en op de blijvende gelding van haar beginselen.

Document

Naam: VICESIMUS QUINTUS ANNUS
25e Verjaardag van de promulgatie van het Conciliedocument Sacrosanctum Concilium over de heilige liturgie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 4 december 1988
Copyrights: © 1989, Kerkelijke Documentatie jrg 17 nr 8 p. 3-17
Vert.: Nationale Raad voor Liturgie, Zeist
Bewerkt: 17 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test