• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De verlossing heeft de mogelijkheid tot communicatie van de gelovigen geheeld en vernieuwd. De ontmoeting met Christus maakt hen tot nieuwe schepselen en laat hen deel worden van het volk dat Hij zich aan het kruis door Zijn bloed verworven heeft. Hij voert hen binnen in het innerlijke leven van de Drie-eenheid, de voortdurende en wederzijdse uitwisseling van volmaakte en eindeloze liefde tussen de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Communicatie stempelt de fundamentele dimensies van de Kerk, die geroepen is om de vreugdevolle boodschap van het heil aan iedereen te verkondigen. Daarom maakt zij gebruik van de door de massamedia geboden mogelijkheden en ziet daarin middelen die Gods voorzienigheid aan onze tijd geschonken heeft om de gemeenschap te versterken en Zijn Woord nog indringender te verkondigen. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk, Christifideles laici (30 dec 1988), 18-24 Vgl. Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatiemiddelen, Pastorale instructie, twintig jaar na Communio et Progressio, Aetatis Novae (22 feb 1992), 10 De media kunnen het universele karakter van het Volk van God zichtbaar maken, een intensievere en directere uitwisseling tussen de plaatselijke Kerken mogelijk maken en wederzijds begrip, alsook samenwerking bevorderen.

Laten wij God danken voor deze machtige middelen. Als zij door christenen in de geest van het geloof en volgens de ingevingen van de heilige Geest gebruikt worden, kunnen zij bijdragen tot een verdere verspreiding van het evangelie en de banden tussen de kerkelijke gemeenschappen versterken.

Document

Naam: RAPID MOVEMENT
De snelle ontwikkeling
Aan de verantwoordelijken voor de communicatiemiddelen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 24 januari 2005
Copyrights: © 2005, SRKK, Utrecht
Vert.: dr. N. Stienstra
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test