• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HOMILIE TIJDENS KERSTNACHT 2000

"Heden is u een Redder geboren"

In deze nacht weerklinkt de oude en toch ook altijd nieuwe verkondiging van de geboorte van de Heer. Het weerklinkt voor hen die waakzaam zijn, zoals de herders in Betlehem 2000 jaar geleden; het weerklinkt voor hen die hebben beantwoord aan de oproep van Advent en die, waakzaam wachtend, klaar zijn om de vreugdevolle tijding te verwelkomen die we in de liturgie uitzingen: "Heden is u een Redder geboren"

Christenen zijn waakzaam: de gehele wereld is waakzaam in deze kerstnacht die is verbonden met de onvergetelijke nacht een jaar geleden toen de Heilige Deur van het Grote Jubeljaar werd geopend, de Genadedeur, voor ons allen wijd geopend.

Het is alsof de Kerk in het Jubeljaar dag na dag zonder ophouden heeft herhaald:"Heden is u een Redder geboren". Deze verkondiging, met zijn onuitputtelijke macht om te vernieuwen, echoot nogmaals in deze heilige nacht met bijzondere kracht: dit is het Kerstfeest van het grote Jubeljaar, een levende herinnering aan Christus 2000 jaar geleden, Zijn wonderbaarlijke geboorte, die een nieuw begin betekende in de geschiedenis. Vandaag "is het Woord vlees geworden en heeft onder ons gewoond" (Joh. 1, 14).

"Vandaag." In deze nacht opent de tijd naar de eeuwigheid, omdat U Christus, onder ons geboren bent, komende van den hoge. U werd geboren uit de schoot van een Vrouw, gezegend onder alle vrouwen, U "Zoon van de Allerhoogste". Uw heiligheid maakt de tijd voor altijd heilig: de dagen, de eeuwen, de millennia. Door Uw geboorte, heeft U de tijd gewijzigd in het "heden" van de redding.

"Heden is u een Redder geboren"

In deze nacht vieren we het mysterie van Betlehem, het mysterie van een onvergelijkelijke nacht die is in de tijd en buiten de tijd. Uit de schoot van de Maagd is een Kind geboren, een stal werd de wieg van onsterfelijk Leven.

Kerstmis is het feest van het leven, omdat U Jezus, geboren zoals wij, het moment van geboorte hebt gezegend: een moment die symbolisch het mysterie van het menselijk leven weergeeft, barensweeën samenvoegend met verwachting, pijn met vreugde. Dit alles vond plaats in Betlehem: een Moeder gaat baren; "een mens is ter wereld gekomen" (Joh. 16, 21), de Zoon van allen. Het mysterie van Betlehem!

Met diepe emoties denk ik terug aan mijn Jubileumpelgrimage naar het Heilig Land. Mijn gedachten keren terug naar de stal, waar ik de gelegenheid kreeg in rust te bidden. In gedachten omhels ik dat gezegende land dat de bloei zag van de onvergankelijke vreugde voor de wereld.

Ik denk met grote bezorgdheid aan de Heilige Plaatsen, en in het bijzonder aan de stad van Bethlehem waar droevig genoeg, vanwege de moeilijke politieke situatie, de evocatieve gebruiken van Kerstmis niet gevierd kunnen worden met de gebruikelijke plechtigheden. Ik hoop dat de christelijke gemeenschappen in deze plaatsen voelen dat de gehele Kerk zich deze nacht nauw verbonden voelt met hen.

Wij zijn verbonden met u, geliefde broeders en zusters, in een bijzonder intens gebed. Wij delen uw bezorgdheid voor de bestemming van deze gehele regio van het Midden-Oosten. Moge de Heer onze smeekbede verhoren! Vanaf dit plein, het centrum van de Katholieke wereld, laten wij de verkondiging van de engelen aan de herders nogmaals uit alle macht weerklinken: "Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen aan wie Hij welbehagen heeft." (Lc. 2, 14).

Ons vertrouwen is onwankelbaar, en onze verwondering over wat we vieren zal nooit vervagen. Vandaag is de Ene geboren die vrede in de wereld brengt.

"Heden is u een Redder geboren"

Het Woord roept in de stal. Zijn naam is Jezus, wat betekent "God redt", omdat "Hij zijn volk zal redden uit hun zonden" (Mt. 1, 21).

Het is niet in een paleis waar de Redder geboren wordt, bestemd om het eeuwige en universele Koninkrijk te vestigen. Hij is geboren in een stal en, onder ons komend, is Hij het vuur van Gods liefde op aarde komen brengen. Vgl. Lc. 12, 49 Dit vuur zal nooit meer gedoofd worden!

Moge dit vuur als een vlam van daadwerkelijke liefdadigheid in onze harten branden, zich in openheid tonend en steun betogend aan onze broeders en zusters die diep getroffen worden door gebrek en lijden!

Heer Jezus, die wij beschouwen in de armoede van Betlehem, maak ons tot getuigen van uw liefde, de liefde die U ontdeed van de goddelijke glorie, om onder ons geboren te worden en voor ons te sterven.

Nu het Grote Jubeljaar ten einde loopt, stort uw Geest over ons uit, dat de genade van de Menswording elke gelovige mag inspireren tot het besluit om meer te beantwoorden aan het nieuwe leven die wij door de Doop ontvangen hebben.

Geef, dat het licht van deze nacht, stralender dan de dag, zich over de toekomst mag uitwerpen en de stappen van de mens op weg naar vrede moge begeleiden.

U, Vredesvorst, U Redder, voor ons vandaag geboren, wees met uw Kerk op de weg die voor ons ligt in het nieuwe millennium!

Document

Naam: HOMILIE TIJDENS KERSTNACHT 2000
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 december 2000
Copyrights: © 2000, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 8 juli 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test