• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

“Zij (de Kerk) is zich ervan bewust dat de opvatting, dat de homoseksuele activiteit gelijkwaardig is aan de geslachtelijke uitdrukking van de huwelijksliefde of tenminste evenzeer aanvaardbaar, een rechtstreekse invloed heeft op het begrip dat de samenleving heeft van de aard en de rechten van het gezin en deze ernstig in gevaar brengt.” Congregatie voor de Geloofsleer, Brief aan de bisschoppen van de katholieke Kerk over de pastorale zorg voor homoseksuelen, Homosexualitatis problema (1 okt 1986), 9.

Alinea's in de marge van alinea 6

Aangezien bij de beoordeling van de wetsvoorstellen zoveel mogelijk aandacht geschonken moet worden aan de verantwoordelijkheid voor de bescherming en bevordering van het gezinsleven Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Brief aan de bisschoppen van de katholieke Kerk over de pastorale zorg voor homoseksuelen, Homosexualitatis problema (1 okt 1986), 7, moeten de afzonderlijke bepalingen van de voorgestelde maatregelen nauwgezet worden bekeken. Wat is invloed op adoptie en pleegouderschap? Beteken ze bescherming van homoseksueel gedrag, openbaar of in de privé sfeer? Krijgen homoseksuele paren dezelfde status als gezinnen voor bijvoorbeeld openbare huisvesting of doordat de homoseksuele partner dezelfde privileges krijgt bij een aanstelling waardoor deze als ‘gezinslid’ deelt in de gezondheidsvoorzieningen van aangestelde werknemers Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Brief aan de bisschoppen van de katholieke Kerk over de pastorale zorg voor homoseksuelen, Homosexualitatis problema (1 okt 1986), 9?

Document

Naam: ENKELE OVERWEGINGEN OMTRENT HET ANTWOORD OP WETSVOORSTELLEN INZAKE HET NIET-DISCRIMINEREN VAN HOMOSEKSUELEN
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Datum: 23 juli 1992
Copyrights: © 1992, SRKK, Utrecht
margenummering van de redactie.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test