• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Onder de aandacht moet worden gebracht dat ook om een andere reden dan hierboven wordt genoemd de ‘seksuele geaardheid’ van iemand niet vergeleken kan worden met ras, geslacht, leeftijd enzovoorts. De seksuele geaardheid van iemand is over het algemeen bij andere niet bekend, tenzij die persoon openlijk aangeeft dat geaardheid heeft of als dit uit bepaalde gedragingen duidelijk blijkt. Over het algemeen komen de meeste homoseksuele die een kruis leven willen leiden niet openlijk uit voor seksuele geaardheid. Daarom ontstaan er vaak geen problemen ten aanzien van discriminatie bij werk, woningbeleid, enzovoorts.
Homoseksuele personen die homoseksualiteit openlijk uiten zijn vaak degenen die homoseksueel gedrag of een homoseksuele levensstijl “geheel onschuldig dan wel 'neutraal’ of zelfs ‘goed’ ... noemen” Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Brief aan de bisschoppen van de katholieke Kerk over de pastorale zorg voor homoseksuelen, Homosexualitatis problema (1 okt 1986), 3 en daarom het recht op publieke instemming opeisen. In deze hoek vindt men meestal degenen die proberen “de Kerk te manipuleren om de dikwijls goedbedoelde steun van haar herders te verweven bij hun poging de normen van burgerlijke wetgeving te wijzigen” Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Brief aan de bisschoppen van de katholieke Kerk over de pastorale zorg voor homoseksuelen, Homosexualitatis problema (1 okt 1986), 9, degenen die de tactiek gebruiken en protesteren dat elke vorm van kritiek of terughoudendheid tegenover homoseksuele personen ... louter vormen van onrechtvaardige discriminatie zijn” Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Brief aan de bisschoppen van de katholieke Kerk over de pastorale zorg voor homoseksuelen, Homosexualitatis problema (1 okt 1986), 9.
Daarnaast bestaat het gevaar dat wetgeving waardoor homoseksualiteit een basis wordt voor bepaalde rechten, iemand met een homoseksuele geaardheid er zelfs toe kan aanmoedigen de homoseksualiteit te uiten en een partner te zoeken om zo gebruik te kunnen maken van de voorzieningen van de wet.

Document

Naam: ENKELE OVERWEGINGEN OMTRENT HET ANTWOORD OP WETSVOORSTELLEN INZAKE HET NIET-DISCRIMINEREN VAN HOMOSEKSUELEN
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Datum: 23 juli 1992
Copyrights: © 1992, SRKK, Utrecht
margenummering van de redactie.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test