• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Reeds enige tijd houdt de Congregatie voor de Geloofsleer zich bezig met het vraagstuk van de wetsvoorstellen inzake het niet-discrimineren van homoseksuelen die op verschillende plaatsen in de wereld ter discussie staan. Een onderzoek van dit vraagstuk tot het opstellen van een aantal kanttekeningen ten behoeven van hen die een Katholieke reactie op dergelijke wetsvoorstellen willen geven.
Deze kanttekeningen zijn overwegingen bij relevante passages uit de brief van de Congregatie voor de geloofsleer aan de bisschoppen van de Katholieke Kerk over de pastorale zorg voor homoseksuelen, die in het najaar van 1986 werd gepubliceerd Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Brief aan de bisschoppen van de katholieke Kerk over de pastorale zorg voor homoseksuelen, Homosexualitatis problema (1 okt 1986) en geven enkele toepassingen aan die daaruit kunnen worden afgeleid.

Omdat dit bepaalde delen van de Verenigde Staten een zeer dringend vraagstuk was, werden deze overwegingen door de pronuntius, aan de bisschoppen van het land ter beschikking gesteld om hen eventueel van dienst te kunnen zijn. Het moge duidelijk zijn dat het niet de bedoeling was om met deze overwegingen een oordeel te vellen over de reacties op dergelijke wetsvoorstellen die al door lokale bisschoppen of bisschoppenconferenties waren gegeven. De overwegingen waren bovendien niet bedoeld om een officiële en openbare richtlijn van de Congregatie met betrekking tot deze zaak te geven, maar als mogelijk achtergrondmateriaal ter ondersteuning van hen die voorgestelde wetgeving tegen discriminatie op basis van seksuele geaardheid zullen moeten beoordelen.
Vanuit de veronderstelling dat de publicatie van deze overweging nuttig zou kunnen zijn werd de tekst enigszins herzien en een tweede versie voorbereid. Ondertussen zijn diverse wijzigingen naar en citaten uit de overwegingen in de media verschenen. Daarom wordt nu, met het oog op een accurate weergave van de zaak, de herziene tekst van enkele overwegingen omtrent het antwoord op wetsvoorstellen inzake het niet-discrimineren van homoseksuelen in L’Osservatore Romano gepubliceerd.

Document

Naam: ENKELE OVERWEGINGEN OMTRENT HET ANTWOORD OP WETSVOORSTELLEN INZAKE HET NIET-DISCRIMINEREN VAN HOMOSEKSUELEN
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Datum: 23 juli 1992
Copyrights: © 1992, SRKK, Utrecht
margenummering van de redactie.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test