• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een pastoraal plan voor sociale communicatie zou de volgende elementen moeten omvatten:

  1. het opstellen van een visie, gebaseerd op uitvoerig overleg, waardoor communicatiestrategieën worden vastgelegd voor alle bedieningen van de Kerk en die overeenkomt met de huidige situatie en omstandigheden;
  2. een inventarisatie of taxatie die de mediasituatie in het betrokken gebied omschrijft, met inbegrip van groepen die bereikt worden, publieke en commerciële mediaproducenten en directeuren, financiële en technische hulpbronnen, bezorgingsystemen, mogelijkheden op het gebied van oecumene en onderwijs en katholieke mediaorganisaties en communicatiepersoneel, waaronder leden van religieuze gemeenschappen;
  3. een structuurvoorstel voor Kerkgebonden sociale communicatie ter ondersteuning van evangelisering, catechese en onderwijs, sociale dienstverlening en oecumenische samenwerking, dat omvat (voor zover mogelijk): public relations, pers, radio, televisie, film, cassettes, computernetwerken, faxdiensten en aanverwante vormen van telecommunicatie;
  4. media-opvoeding, met speciale nadruk op de relatie tussen media en waarden;
  5. pastorale zorg voor en dialoog met mensen die beroepsmatig in de media werkzaam zijn, met speciale aandacht voor hun geloofsontwikkeling en spirituele groei;
  6. middelen om financiële steun te verkrijgen en te behouden die groot genoeg is om het pastorale plan uit te voeren.

Document

Naam: AETATIS NOVAE
Pastorale instructie, twintig jaar na Communio et Progressio
Soort: Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. John P. Foley
Datum: 22 februari 1992
Copyrights: © 1992, Kerkelijk documentatie, jrg. 20, nr. 4 (1992), p. 3-20
Vert.: Hans Wagemans
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test