• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Daarom bevelen wij sterk aan, dat bisdommen en bisschoppenconferenties of vergaderingen in elk pastoraal plan een communicatiecomponent inbouwen. Tevens bevelen wij aan, dat zij speciale pastorale plannen ontwikkelen voor sociale communicatie, of anders de reeds bestaande plannen herzien en bij de tijd brengen om op deze wijze het verlangde proces van periodieke heroverweging en aanpassing te bevorderen. Dit doende zouden de bisschoppen de medewerking moeten zoeken van beroepsmensen uit de wereldlijke media en van de eigen met de media verbonden organisaties van de Kerk, vooral met inbegrip van de internationale en nationale organisaties voor film, radio/televisie en de pers.

Bisschoppenconferenties in sommige streken zijn al goed voorzien van pastorale plannen die concreet de behoeften en doelstellingen aangeven en die de coördinatie van de inspanningen aanmoedigen. De resultaten van de studie, de inschattingen en de consultatie bij de voorbereiding van deze documenten kunnen en moeten gedeeld worden op alle niveaus in de Kerk als nuttige gegevens voor pastoraal werkers. Dergelijke praktische, realistische plannen kunnen ook aangepast worden aan de behoeften van plaatselijke Kerken. Ze zouden natuurlijk steeds open moeten staan voor herziening en aanpassing in het licht van veranderende behoeften.

Dit document zelf eindigt met elementen voor een pastoraal plan dat ook onderwerpen aangeeft voor eventuele behandeling in pastorale brieven en bisschoppelijke verklaringen op nationaal en plaatselijk niveau. Deze elementen weerspiegelen suggesties van bisschoppenconferenties en van mensen die beroepsmatig in de mediawereld werkzaam zijn.

Document

Naam: AETATIS NOVAE
Pastorale instructie, twintig jaar na Communio et Progressio
Soort: Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. John P. Foley
Datum: 22 februari 1992
Copyrights: © 1992, Kerkelijk documentatie, jrg. 20, nr. 4 (1992), p. 3-20
Vert.: Hans Wagemans
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test