• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zoals de zaken nu staan verergeren massamedia soms individuele en sociale problemen die menselijke solidariteit en de integrale ontwikkeling van de menselijke persoon belemmeren. Deze obstakels omvatten secularisme, consumentisme, materialisme, ontmenselijking en gebrek aan bekommernis om het zware lot van de armen en verwaarloosden. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 41

Het is tegen deze achtergrond dat de Kerk, met erkenning van de communicatiemedia als "de bevoorrechte weg" om thans cultuur te scheppen en over te dragen H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk, Christifideles laici (30 dec 1988), 44, het als haar plicht beschouwt om vorming aan te bieden aan de mensen in de communicatieberoepen en aan het publiek, zodat zij de media zullen benaderen met een "kritische zin, welke bezield wordt door hartstocht voor de waarheid"; evenzeer ziet zij het als haar plicht deel te nemen aan "verdediging van de vrijheid, van de eerbied voor de persoonlijke waardigheid, van de verheffing van de authentieke cultuur van de volkeren, door middel van vastberaden en moedige afwijzing van iedere vorm van monopoliseren en manipuleren.H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk, Christifideles laici (30 dec 1988), 44

Document

Naam: AETATIS NOVAE
Pastorale instructie, twintig jaar na Communio et Progressio
Soort: Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. John P. Foley
Datum: 22 februari 1992
Copyrights: © 1992, Kerkelijk documentatie, jrg. 20, nr. 4 (1992), p. 3-20
Vert.: Hans Wagemans
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test