• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De economische structuren van volkeren zijn onverbrekelijk verbonden met hedendaagse communicatiesystemen. Nationale investeringen in een efficiƫnte infrastructuur voor communicatie worden vrijwel overal als noodzakelijk beschouwd voor economische en politieke ontwikkeling; en de groeiende kosten van zulke investeringen vormen een belangrijke factor die regeringen in een aantal landen ertoe brengt een politiek te volgen die gericht is op toenemende concurrentie. Om deze en andere redenen zijn openbare systemen voor telecommunicatie en radio-uitzendingen in vele gevallen het slachtoffer van een politiek van deregulering en privatisering.

Terwijl publieke systemen kennelijk misbruikt kunnen worden voor ideologische en politieke manipulatie, kan niet-gereguleerde commercialisering en privatisering bij radio en televisie eveneens verregaande consequenties hebben. In de praktijk, en vaak als een zaak van politiek, is openbare verantwoordelijkheid voor het gebruik van de ethergolven gedevalueerd. Winst, niet dienstverlening, heeft de neiging de belangrijkste maatstaf van succes te worden. Redenen van winst en belangen van adverteerders oefenen onterechte invloed uit op de inhoud van de media: populariteit krijgt de voorkeur boven kwaliteit en de grootste gemene deler overheerst. Adverteerders gaan hun legitieme rol van het ontdekken van en beantwoorden aan echte behoeften te buiten en streven ernaar, gedreven door winstmotieven, kunstmatige behoeften en consumptiepatronen te scheppen.

Commerciƫle druk werkt ook over landsgrenzen heen ten koste van bepaalde volkeren en hun culturen. Geconfronteerd met groeiende concurrentie en de noodzaak om nieuwe markten te ontwikkelen worden communicatiebedrijven steeds meer 'multinationaal' van aard; tegelijkertijd maakt een gebrek aan plaatselijke productiecapaciteit sommige landen steeds meer afhankelijk van buitenlands materiaal. Zo worden de producten van de populaire media van de ene cultuur overgebracht naar de andere, vaak ten nadele van gevestigde kunstvormen en de waarden die ze belichamen.

De oplossing van de problemen die ontstaan door commercialisering en privatisering ligt niet in staatscontrole op de media, maar in meer regulering volgens de criteria van openbare dienstverlening en in grotere publieke verantwoordelijkheid. In dit verband moet opgemerkt worden dat, ofschoon de wettelijke en politieke kaders waarbinnen de media opereren in sommige landen voortdurend duidelijk in positieve zin veranderen, elders ingrijpen van de regering een instrument van onderdrukking en uitsluiting blijft.

Document

Naam: AETATIS NOVAE
Pastorale instructie, twintig jaar na Communio et Progressio
Soort: Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. John P. Foley
Datum: 22 februari 1992
Copyrights: © 1992, Kerkelijk documentatie, jrg. 20, nr. 4 (1992), p. 3-20
Vert.: Hans Wagemans
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test