• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Als meer dan louter een technologische revolutie omvat de huidige revolutie op het terrein van de sociale communicatie een fundamentele omvorming van de manieren waarop mensen de wereld om hen heen begrijpen, hun zienswijzen toetsen en daar uiting aan geven. De constante beschikbaarheid van beelden en ideeën en hun snelle overbrenging zelfs van continent naar continent hebben verstrekkende gevolgen, zowel positief als negatief, voor de psychologische, morele en sociale ontwikkeling van personen, de structuur en het functioneren van samenlevingen, interculturele communicatie, en het waarnemen en overbrengen van waarden, wereldbeelden, ideologieën en godsdienstige overtuigingen. De revolutie in communicatie heeft zelfs invloed op de manier waarop men de Kerk ziet en op de structuren en manieren van functioneren van de Kerk zelf.

Dit alles heeft verregaande pastorale implicaties. De media kunnen gebruikt worden om het evangelie te verkondigen of om het in de harten van de mensen tot zwijgen te brengen. Naarmate de media steeds meer verweven raken in het dagelijks leven van de mensen hebben ze invloed op de wijze waarop mensen de zin van het leven zelf opvatten.

De macht van de media strekt zich in feite niet alleen uit tot wat mensen zullen denken, maar zelfs tot waarover zij zullen denken. Realiteit is voor velen dat wat de media als reëel erkennen; wat de media niet erkennen lijkt weinig belangrijk te zijn. Zo kan de facto het zwijgen opgelegd worden aan personen en groepen waaraan de media geen aandacht besteden; en zelfs de stem van het evangelie kan op deze wijze afgezwakt, zij het niet helemaal tot zwijgen gebracht worden.

Daarom is het belangrijk dat christenen wegen vinden om de ontbrekende informatie te verschaffen aan hen die ervan beroofd blijven en ook een stem te geven aan de stemlozen.

De macht van de media om de traditionele referentiepunten van godsdienst, cultuur en gezin ofwel te versterken ofwel te niet te doen onderstreept de toenemende belangrijkheid van de woorden van het Concilie: "Voor het juiste gebruik van deze communicatiemiddelen is het beslist nodig, dat allen die zich ervan bedienen zedelijke normen kennen en deze op dit terrein trouw in toepassing brengen." 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de publiciteitsmedia, Inter Mirifica (4 dec 1963), 4

Document

Naam: AETATIS NOVAE
Pastorale instructie, twintig jaar na Communio et Progressio
Soort: Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. John P. Foley
Datum: 22 februari 1992
Copyrights: © 1992, Kerkelijk documentatie, jrg. 20, nr. 4 (1992), p. 3-20
Vert.: Hans Wagemans
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test