• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Naast al het goede dat ze doen en kunnen doen, kunnen massamedia "die zulke effectieve instrumenten van eenheid en begrip kunnen zijn, soms ook het voertuig zijn van een vervormde kijk op het leven, het gezin, op godsdienst en op zedelijkheid - een kijk die de echte waardering en bestemming van de menselijke persoon niet respecteert." Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatiemiddelen, Pornografie en geweld in de communicatiemedia: een pastoraal antwoord (7 mei 1989), 7 Het is een plicht dat media eerbied hebben voor en bijdragen tot de integrale ontwikkeling van het individu die de "culturele, transcendente en godsdienstige dimensies van de mens en de maatschappij omvat". H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De ontwikkeling van de mens en de samenleving
Twintig jaar na Populorum Progressio van Paus Paulus VI, Sollicitudo Rei Socialis (30 dec 1987), 46

Men vindt ook de bron van bepaalde individuele en sociale problemen hierin dat menselijk interactie vervangen wordt door toegenomen gebruik van de media en door sterke gehechtheid aan fictieve figuren uit de media. Tenslotte kunnen de media niet de plaats innemen van rechtstreeks persoonlijk contact en interactie tussen familieleden en vrienden. Maar de oplossing van deze moeilijkheid kan ook grotendeels bij de media liggen: als ze gebruikt worden op manieren - gespreksgroepen, discussies over films en radio-uitzendingen - die inter-persoonlijke communicatie niet vervangen maar juist stimuleren.

Document

Naam: AETATIS NOVAE
Pastorale instructie, twintig jaar na Communio et Progressio
Soort: Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. John P. Foley
Datum: 22 februari 1992
Copyrights: © 1992, Kerkelijk documentatie, jrg. 20, nr. 4 (1992), p. 3-20
Vert.: Hans Wagemans
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test