• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bij de dageraad van een nieuw tijdperk oefent een geweldige uitbreiding van menselijke communicatie overal grote invloed uit op de cultuur. Revolutionaire technologische veranderingen zijn slechts een deel van wat er zich afspeelt. Tegenwoordig worden mensen overal ter wereld geraakt door de sterke invloed van de media op godsdienstige en morele houdingen, politieke en sociale systemen en onderwijs.

Het is bijvoorbeeld onmogelijk, te ontkennen dat geografische en politieke grenzen heel weinig te betekenen hadden, gezien de rol die de communicatiemiddelen speelden tijdens de "radicale veranderingen" van 1989 en 1990 en hun historische betekenis waarover de Paus zijn gedachten weergeeft in H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 12-23.

Het wordt eveneens overduidelijk: "De eerste areopagus van de moderne tijd is de wereld van de communicatie die de mensheid tot een eenheid maakt en de wereld tot een dorp, zoals men pleegt te zeggen. De sociale communicatiemiddelen zijn zo belangrijk geworden dat zij voor velen het voornaamste instrument van informatie en vorming zijn, dat het gedrag van enkelingen, gezinnen en maatschappijen leidt en inspireert." H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht, Redemptoris Missio (7 dec 1990), 37

Meer dan een kwart eeuw na de promulgatie van het decreet van Vaticanum II over sociale communicatie, 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Inter Mirifica
Over de publiciteitsmedia
(4 december 1963)
, en twintig jaar na de pastorale instructie Pauselijke Commissie voor de Sociale Communicatiemiddelen
Communio et Progressio
Pastorale Instructie, in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie, over de middelen van sociale communicatie
(23 mei 1971)
wil de Pauselijke Raad voor Sociale Communicatiemiddelen nadenken over de pastorale implicaties van deze situatie. Wij doen dit in de geest die wordt uitgedrukt door de slotwoorden van Pauselijke Commissie voor de Sociale Communicatiemiddelen
Communio et Progressio
Pastorale Instructie, in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie, over de middelen van sociale communicatie
(23 mei 1971)
: "Op zijn weg door de menselijke geschiedenis beziet het volk van God, dat zowel communicatie geeft als ontvangt, de toekomst met vertrouwen en optimisme; het ontwaart reeds de contouren van een nieuw tijdperk: dat van de sociale communicatie." Pauselijke Commissie voor de Sociale Communicatiemiddelen, Pastorale Instructie, in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie, over de middelen van sociale communicatie, Communio et Progressio (23 mei 1971), 187

Uitgaande van de voortgaande geldigheid van de beginselen en inzichten van deze documenten van het Concilie en uit de tijd daarna willen wij die toepassen op nieuwe, opkomende realiteiten. We hebben niet de pretentie het definitieve woord te spreken over een ingewikkelde, vloeiende, snel veranderende situatie, maar willen simpelweg een stuk gereedschap verschaffen en een zekere bemoediging voor hen die staan voor de vraag van de pastorale implicaties van de nieuwe werkelijkheden.

Document

Naam: AETATIS NOVAE
Pastorale instructie, twintig jaar na Communio et Progressio
Soort: Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. John P. Foley
Datum: 22 februari 1992
Copyrights: © 1992, Kerkelijk documentatie, jrg. 20, nr. 4 (1992), p. 3-20
Vert.: Hans Wagemans
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test