• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De film vormt een wezensbestanddeel van het huidig menselijk leven, en is van grote invloed op vorming, cultuur, vrijetijdsbesteding en wetenschap. Voor de filmkunstenaars is hij het ideale middel om hun visie op de wereld tot uitdrukking te brengen. Dank zij de vooruitgang van de techniek oefent de film op de kijkers een steeds grotere aantrekkingskracht uit, terwijl de groeiende mogelijkheden om zelf voor weinig geld filmapparatuur aan te schaffen in de toekomst een veel ruimer gebruik van de films laten voorzien. Er staat de film dus ongetwijfeld nog een grote ontwikkeling te wachten.

De vooruitgang van de filmtechniek biedt dank zij de internationale samenwerking schitterende mogelijkheden voor de pastoraal; steeds sneller en gemakkelijker kan men films samenstellen die aan de verschillende behoeften en omstandigheden zijn aangepast en deze ook voor een beperkt publiek, ja zelfs in de huiskamer vertonen.
Talrijke films zetten zich in voor onderwerpen die de mens rijper kunnen maken en zijn geest kunnen verheffen. Dit is waard te worden vermeld en geprezen. De katholieke filmcentrales zullen aan de beste films en aan de regisseurs ervan steun verlenen. Er mag aan worden herinnerd dat een groot aantal films die unaniem als meesterwerken worden beschouwd over godsdienstige onderwerpen handelen. Dit bewijst zonder enige twijfel dat de film voor de behandeling van dat soort onderwerpen volkomen geschikt is, - een geweldige aansporing om hierop zijn krachten te gaan beproeven!
De katholieke filmcentrales zullen met de diensten voor de overige media samenwerken om programma's gereed te maken, te verspreiden en te vertonen die de nieuwe technieken van de christelijke beginselen kunnen doordringen. Voor het godsdienstonderricht dienen zij tevens gebruik te maken van de talrijke nieuwe uitvindingen die goedkoop in de aanschaf zijn, zoals grammofoonplaten, bandopname- en afspeel-apparatuur, video-recorders, diapositief materiaal en projectie-apparatuur.
In de landen waar een groot aantal mensen nog analfabeet is, maakt de film niet alleen basisonderwijs mogelijk, maar helpt hij ook bij het godsdienstonderricht. De mensen die niet kunnen lezen worden door het bewegende beeld immers sterk onder de indruk gebracht, aangezien dit het vaak veel gemakkelijker maakt het gebeuren en het denkleven te volgen. Het werk voor de menselijke en christelijke ontwikkeling mag dit belangrijke hulpmiddel niet verwaarlozen, uiteraard op voorwaarde dat de films aan mentaliteit en cultuur van de verschillende volkeren zijn aangepast.
Gezien de talrijke moeilijkheden die de filmkunstenaars zeer vaak bij de uitoefening van hun beroep ondervinden, dienen alle katholieken en met name de katholieke filmcentrales met hen in een hartelijke dialoog te treden. Het aldus geschonken begrip zal duidelijk maken dat het vak van filmer als een schoon en hoogstaand beroep moet worden beschouwd, aangezien allen ervan overtuigd dienen te zijn dat de filmkunst de mensen zeer grote weldaden kan brengen.

Document

Naam: COMMUNIO ET PROGRESSIO
Pastorale Instructie, in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie, over de middelen van sociale communicatie
Soort: Pauselijke Commissie voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. Martin J. O'Connor
Datum: 23 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken, 26e jrg, pag. 720-761
Notenapparaat volgt nog
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test