• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het Tweede Vaticaans Concilie spoort de katholieken aan om zich scherp bewust te maken van de verantwoordelijkheid die de moderne communicatietechnieken hun volgens hun geloofsleer opleggen. Zoals wij in het eerste deel al beknopt hebben aangegeven, laat de heilsgeschiedenis zelf de meest verheven en uitmuntende vorm van sociale communicatie zien in het werk van de scheppende en verlossende God, dat de mensen dienen voort te zetten. Door uitleg te geven van haar functie op dit gebied, tracht de Kerk haar geloofsbeginselen met de eigen wetmatigheid van de sociale communicatie in overeenstemming te brengen. Op die wijze voldoet zij aan de haar van godswege toevertrouwde taak - namelijk de universele pastorale zorg die zowel op de ontwikkeling van de mensen als op de verkondiging van het Evangelie staat gericht. In het tweede deel van deze Instructie is uiteengezet op welke wijze de communicatiemiddelen in dienst staan van de menselijke vooruitgang. Wat het christendom en het katholicisme hieraan toevoegen zal kort worden uitgelegd in het derde deel dat de plaats ontleedt welke de media in het leven van de katholieke gelovigen dienen in te nemen.

Document

Naam: COMMUNIO ET PROGRESSIO
Pastorale Instructie, in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie, over de middelen van sociale communicatie
Soort: Pauselijke Commissie voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. Martin J. O'Connor
Datum: 23 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken, 26e jrg, pag. 720-761
Notenapparaat volgt nog
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test