• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De godsdienstige uitzendingen van radio en televisie brengen nieuwe betrekkingen tussen de gelovigen tot stand, verrijken hun spiritualiteit en hun godsdienstig leven, en dragen bij tot hun onderricht en vorming met het oog op hun inzet voor Kerk en wereld. Zij zijn nuttig voor de zieken en ouden van dagen die niet in staat zijn rechtstreeks aan het leven van de Kerk deel te nemen. Tenslotte scheppen zij een relatie met de talrijke mensen die, hoewel ze ver van de Kerk en haar structuur staan, niettemin onbewust naar geestelijk voedsel zoeken, en dragen zij de boodschap van het Evangelie uit tot in landen waar Christus' Kerk haar werk nog niet heeft verricht. De Kerk dient er zich dus voor in te zetten dat deze uitzendingen zich van dag tot dag meer ontwikkelen en vervolmaken.
Van de godsdienstige uitzendingen noemen we de heilige mis en de andere gewijde plechtigheden als de meest gewenste. Deze dienen zowel uit liturgisch als uit technisch oogpunt zo zorgvuldig mogelijk te worden voorbereid. Ook dient men rekening te houden met de verscheidenheid van het publiek en, wanneer zij de grenzen overschrijden, met het verschil in godsdienstige opvattingen en gewoonten. Frequentie en duur van deze uitzendingen dienen ook rekening te houden met de wensen van het publiek.
Prediking en gebed dienen zich aan het karakter van de media aan te passen. Degenen die deze aspecten hebben te verzorgen, moeten met de grootste zorg worden uitgekozen en reeds van tevoren de nodige ervaring bezitten.
In de landen waar de Kerk geen toegang heeft tot de sociale communicatiemiddelen, vormt het luisteren naar de radio voor de gelovigen de enige mogelijkheid om het leven van de wereldkerk te kennen en Gods woord te horen. Deze jammerlijke situatie brengt voor pastores en gelovigen van de buurlanden de plicht mee om, zoals de christelijke solidariteit vereist, hun broeders in Christus te helpen door over radio en televisie godsdienstige uitzendingen te brengen die aan hun behoeften beantwoorden.

Document

Naam: COMMUNIO ET PROGRESSIO
Pastorale Instructie, in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie, over de middelen van sociale communicatie
Soort: Pauselijke Commissie voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. Martin J. O'Connor
Datum: 23 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken, 26e jrg, pag. 720-761
Notenapparaat volgt nog
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test