• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wie in het perspectief van de geschiedenis van schepping en heilbrengende menswording dus inzicht wil krijgen in het juiste gebruik van de communicatiemiddelen, dient beslist de mens in zijn totaliteit te beschouwen en een grondig besef te hebben van het specifieke karakter van de sociale communicatie en van de middelen daartoe. De communicatieleiders, dat wil zeggen degenen die tot taak hebben van de communicatiemiddelen gebruik te maken, zijn dus in geweten verplicht zich de met het oog op hun verantwoordelijkheid noodzakelijke bevoegdheid eigen te maken.et dit is des te meer vereist naarmate hun invloed op het welslagen van de communicatie groter is. In dit opzicht ligt een nog grotere verantwoordelijkheid bij hen die het oordeel en de keuze van anderen helpen vormen, vooral wanneer zij zich tot mensen van onvoldoende rijpheid of cultuur richten. Hun verantwoordelijkheid betreft al datgene wat op de een of andere wijze tot verrijking of verarming van personen of groepen kan bijdragen, Er mag dus niets worden nagelaten om de verbruikers, dat wil zeggen degenen die lezen, luisteren of kijken, te vormen tot een juiste interpretatie van datgene wat de media hun aanbieden, daar voordeel bij te vinden, en actief aan het maatschappelijk leven deel te nemen; alleen op die wijze zullen de media hun rol ten volle vervullen.

Document

Naam: COMMUNIO ET PROGRESSIO
Pastorale Instructie, in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie, over de middelen van sociale communicatie
Soort: Pauselijke Commissie voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. Martin J. O'Connor
Datum: 23 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken, 26e jrg, pag. 720-761
Notenapparaat volgt nog
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test