• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De wijdvertakte werkzaamheid van de katholieken die in het licht van het Evangelie voor de menselijke ontwikkeling werken en daarbij van de sociale communicatiemiddelen gebruik maken, vraagt om belangrijke financiële middelen. De katholieke gelovigen worden dus gevraagd zich van hun verantwoordelijkheid bewust te worden en met een edelmoedig gebaar te antwoorden, 'want het zou volstrekt ontoelaatbaar zijn dat de kinderen van de Kerk werkeloos zouden toezien hoe het woord van heil aan banden wordt gelegd en wordt gekluisterd'. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de publiciteitsmedia, Inter Mirifica (4 dec 1963), 17

Document

Naam: COMMUNIO ET PROGRESSIO
Pastorale Instructie, in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie, over de middelen van sociale communicatie
Soort: Pauselijke Commissie voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. Martin J. O'Connor
Datum: 23 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken, 26e jrg, pag. 720-761
Notenapparaat volgt nog
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test