• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het is dus noodzakelijk dat de katholieken zich volledig bewust zijn van die echte vrijheid om hun gedachten uit te zeggen die op de 'geloofszin' en de liefde berust. De 'geloofszin' wordt opgewekt en ondersteund door de Geest van Waarheid, die het volk van God ertoe brengt om onder leiding van het leergezag en gehoorzaam aan het onderricht daarvan onwankelbaar trouw te blijven aan de geloofstraditie, er steeds dieper in door te dringen en haar in het dagelijks leven steeds beter in praktijk te brengen. Alinea 126-134 De naastenliefde verheft de vrijheid tot de gemeenschap van Christus' vrijheid die ons van de banden van de zonde heeft bevrijd en ons in staat heeft gesteld om volgens zijn wil vrij te oordelen. De verantwoordelijke overheid dient ervoor te zorgen dat er door vrijheid van denken en spreken binnen de Kerk een uitwisseling van legitieme opvattingen tot stand komt; zij dienen dus richtlijnen en voorwaarden vast te stellen die dit kunnen bevorderen.

Alinea's in de marge van alinea 116

Wanneer het dagelijks gebeuren problemen stelt die de kern van het christelijk levensgevoel raken, zal de katholieke pers proberen deze volgens het leergezag van de Kerk uit te leggen. Overigens zullen geestelijkheid en leken de vrijheid van opvatting bevorderen en de verscheidenheid van meningen en gezichtspunten erkennen, niet alleen omdat dit aan de interesses en behoeften van hun publiek beantwoordt, maar omdat hierdoor leven en voedsel wordt gegeven aan de openbare mening in Kerk en wereld. In de alinea is de dialoog met de Kerk besproken. Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de Kerk, Ecclesiam Suam (6 aug 1964) De katholieke tijdschriften die als officieel orgaan van overheid of instellingen van de Kerk worden beschouwd, zullen er, zoals in de pers gewoon is, naar streven de stem van deze instellingen te laten horen en het gevoelen weer te geven van de kringen die zij vertolken. Niettemin kunnen in elke aflevering enkele bladzijden gereserveerd blijven voor vrije discussie over de punten die nog in beraad zijn.

Document

Naam: COMMUNIO ET PROGRESSIO
Pastorale Instructie, in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie, over de middelen van sociale communicatie
Soort: Pauselijke Commissie voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. Martin J. O'Connor
Datum: 23 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken, 26e jrg, pag. 720-761
Notenapparaat volgt nog
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test