• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De universiteiten en andere katholieke instellingen dienen nieuwe leerstoelen op te richten, en de bestaande uit te bouwen, voor het onderzoek en onderricht op het gebied van de sociale communicatie. Het doel hiervan zal zijn de bestaande theoretische elementen bijeen te brengen teneinde hulp te verlenen aan het wetenschappelijk onderzoek en de verkregen kennis tenslotte in dienst van de christelijke eruditie te stellen; daartoe benodigen de universiteiten geldelijke bijdragen van anderen, en dienen zij tevens met de overige instellingen samen te werken.

Document

Naam: COMMUNIO ET PROGRESSIO
Pastorale Instructie, in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie, over de middelen van sociale communicatie
Soort: Pauselijke Commissie voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. Martin J. O'Connor
Datum: 23 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken, 26e jrg, pag. 720-761
Notenapparaat volgt nog
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test