• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Tijdens zijn verblijf op aarde heeft Christus zichzelf een volmaakt 'communicator' getoond. Door de menswording heeft hij de natuur aangenomen van hen die de boodschap zouden ontvangen welke Hij in zijn woorden en in heel Zijn levenswijze heeft laten uitstralen. Midden uit het volk verkondigde Hij zonder enig compromis met kracht en volharding de goddelijke boodschap; niettemin paste hij zich aan bij de spreek- en denkwijze van hen met wie Hij omging. Overigens is communicatie meer dan louter uitdrukking van gedachten of gevoelens: zij is zelfgave uit liefde, vanuit het diepste wezen van de mens; Christus' communicatie was geest en leven. Door de instelling van de Eucharistie heeft Christus ons de meest volmaakte vorm van gemeenschap nagelaten die voor de aardse mens mogelijk is, namelijk de gemeenschap tussen God en de mens, en daarmee de meest nauwe en volmaakte gemeenschap tussen de mensen. Tenslotte heeft Christus ons zijn levendmakende Geest medegedeeld, die het beginsel van samenkomst en eenheid is. In de Kerk, die het mystieke Lichaam van Christus en de verborgen volheid van de verheerlijkte Christus is, vervult hij het al in alles.rt zo kunnen wij in de Kerk door het woord en de Sacramenten op weg gaan naar de hoop op de uiteindelijke vereniging, waarbij 'God alles in allen zal zijn'.

Document

Naam: COMMUNIO ET PROGRESSIO
Pastorale Instructie, in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie, over de middelen van sociale communicatie
Soort: Pauselijke Commissie voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. Martin J. O'Connor
Datum: 23 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken, 26e jrg, pag. 720-761
Notenapparaat volgt nog
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test