• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Op 6 maart 1982 zei paus Johannes Paulus II tot afgevaardigden van bisschoppenconferenties en andere experts die in Rome vergaderden om de verhouding te bestuderen tussen de Kerk en het jodendom:

‘...U hebt zich gedurende uw zittingen bezig gehouden met de katholieke leer en catechese betreffende joden en en jodendom ... Op dit gebied zouden wij ernaar moeten streven dat het katholiek onderricht in al zijn gradaties, in catechese voor kinderen en jongeren, de joden en het jodendom niet alleen voorstelt op een eerlijke en objectieve wijze, vrij van vooroordelen en zonder enige belediging, maar ook in het volle bewustzijn van het erfdeel dat joden en christenen gemeenschappelijk hebben.’ H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Toespraak tot afgevaardigden van bisschoppenconferenties voor katholiek-joodse betrekkingen (6 mrt 1982)

In deze passage, zo geladen met betekenis, liet de Heilige Vader zich duidelijk inspireren door de Concilieverklaring 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Nostra Aetate
Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten
(28 oktober 1965)
nr. 4 die zegt:

‘Allen moeten er daarom voor waken dat ze in catechetisch onderricht en in de prediking van het Woord van God niets onderwijzen dat niet harmonieert met de waarheid van het Evangelie en de geest van Christus’;

alsook uit deze woorden:

‘Aangezien het gemeenschappelijke erfdeel van christenen en joden derhalve zo groot is, is het de wens van deze Heilige Synode wederzijds begrip en eerbied te bevorderen en aan te bevelen ...’

Op dezelfde manier besluiten de Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen - Commissie voor religieuze betrekkingen met de Joden
Richtlijnen en suggesties voor de toepassingen van de Concilieverklaring Nostra aetate nr. 4
(1 december 1974)
getiteld ‘Onderricht en Opvoeding’ dat een opsomming geeft van wat in de praktijk gedaan moet worden, met deze aanbeveling:

‘Informatie betreffende deze kwesties is belangrijk op ieder gebied van christelijke lering en onderricht. Onder de informatiebronnen zouden de volgende speciale aandacht moeten hebben:

  • catechismussen en godsdienstige tekstboeken;
  • geschiedenisboeken;
  • de media (pers, radio, film, televisie).

Het effectieve gebruik van deze media veronderstelt de grondige vorming van onderwijzers en opvoeders in pedagogische academies, seminaries en universiteiten.’ Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen, Commissie voor religieuze betrekkingen met de Joden, Richtlijnen en suggesties voor de toepassingen van de Concilieverklaring Nostra aetate nr. 4 (1 dec 1974), 3

De volgende paragrafen zijn bedoeld om deze doelstelling te dienen.

Document

Naam: VERKLARING OVER DE JUISTE PRESENTATIE VAN DE JODEN EN HET JODENDOM IN PREDIKING EN CATECHESE BINNEN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK
Soort: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen - Commissie voor religieuze betrekkingen met de Joden
Auteur: Johannes Kardinaal Willebrands
Datum: 24 juni 1985
Copyrights: © Katholieke Raad voor Israël
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test