• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De richtlijnen in de Nota willen een van de belangrijkste aspecten belichten van de eenheid in het christelijk leven: het nauw verband tussen geloof en leven, tussen evangelie en cultuur, waarop het Tweede Vaticaans Concilie heeft gewezen. Het Concilie spoort de gelovigen aan "zich toe te leggen op een getrouwe vervulling van hun aardse plicht, en wel geleid door de geest van het evangelie. Diegenen verwijderen zich van de waarheid die, in de wetenschap dat wij hier geen blijvende stad hebben, maar een toekomstige zoeken, menen, dat zij daarom hun aardse plichten kunnen verwaarlozen, er niet aan denkend, dat zij juist door het geloof nog meer verplicht zijn die te vervullen, volgens de roeping die ieder heeft ... Laten de christenen zich liever erover verheugen ... dat zij al hun aardse activiteiten kunnen uitoefenen en daardoor de menselijke beredderingen thuis, in beroep, in wetenschap of techniek in één levende synthese brengen met de godsdienstige waarden, die uiteindelijk alles samen ordenen ter ere van God". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 43 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk, Christifideles laici (30 dec 1988), 59

Tijdens de audiëntie van 21 november 2002 heeft paus Johannes Paulus II zijn goedkeuring gehecht aan de voorliggende Nota, die was aangenomen in de plenaire sessie van de Congregatie voor de Geloofsleer, en opdracht gegeven dat ze zou worden gepubliceerd.

Rome, in het Officie van de Congregatie voor de Geloofsleer,
24 november 2002, Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal.

Joseph Kardinaal Ratzinger
prefect

Tarcisio Bertone s.d.b.
secretaris

Document

Naam: ACTIVITEITEN EN HET GEDRAG VAN DE KATHOLIEKEN OP HET GEBIED VAN DE POLITIEK
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 24 november 2002
Copyrights: © 2003, rkkerk.nl
Vertaling: F. van Voorst tot Voorst S.J.
Bewerkt: 11 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test