• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het bezoek aan de plaats van de overbrenging

De volksvroomheid is bijzonder gevoelig voor de verering van het Heilig Sacrament die volgt op de viering van de Avondmis op Witte Donderdag. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, De voorbereiding en viering van het Paasfeest - Rondzendbrief, Paschalis sollemnitatis (16 jan 1988), 54. De processie en overbrenging van het heilig Sacrament dienen niet plaats te vinden in kerken waarin op Goede Vrijdag het lijden van de Heer niet gevierd wordt. Door een historische ontwikkeling die nog niet geheel duidelijk is in al zijn verschillende fasen, is de plaats waarnaar het Heilig Sacrament overgebracht wordt, beschouwd als ’heilig graf’. De gelovigen stroomden toe om Jezus te vereren die na de kruisafneming werd gelegd in het graf, waar Hij gedurende ongeveer veertig uur verbleef.

Het is noodzakelijk dat de gelovigen ingelicht worden over de betekenis van de overbrenging. Deze overbrenging wordt gehouden met sobere strengheid en is in wezen bedoeld om het lichaam van de Heer te bewaren voor de Communie van de gelovigen bij de liturgische dienst op Goede Vrijdag en voor het viaticum van de zieken. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, De voorbereiding en viering van het Paasfeest - Rondzendbrief, Paschalis sollemnitatis (16 jan 1988), 55 Congregatie voor de Riten, Over de Eredienst van de Eucharistie, Eucharisticum Mysterium (25 mei 1967), 49 Het is een uitnodiging tot stille en verlengde verering van het wonderbaarlijk sacrament dat op deze dag is ingesteld.

Daarom dient men bij het verwijzen naar de plaats waarnaar het Heilig Sacrament wordt overgebracht, de term ’graf’ te vermijden. Bij de inrichting moet hieraan niet het uiterlijk gegeven worden van een graf. Het tabernakel moet dan ook niet de vorm van een graf of een grafurn hebben. Het Sacrament dient bewaard te worden in een gesloten tabernakel zonder er een uitstelling met monstrans van te maken. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, De voorbereiding en viering van het Paasfeest - Rondzendbrief, Paschalis sollemnitatis (16 jan 1988), 55

Na middernacht op Witte Donderdag heeft de aanbidding zonder plechtigheid plaats, omdat dan reeds de dag van het lijden van de Heer is aangebroken. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, De voorbereiding en viering van het Paasfeest - Rondzendbrief, Paschalis sollemnitatis (16 jan 1988), 56

Document

Naam: DIRECTORIUM OVER VOLKSVROOMHEID EN LITURGIE. PRINCIPES EN RICHTLIJNEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 9 april 2002
Copyrights: © 2003, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 2, p. 13-198
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test