• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De palmtakken en de takken van de olijfboom of andere bomen

’De Goede Week begint op Palm- en passiezondag die het voorteken van Christus’ koninklijke triomf en de aankondiging van zijn lijden en sterven met elkaar verbindt’ Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, De voorbereiding en viering van het Paasfeest - Rondzendbrief, Paschalis sollemnitatis (16 jan 1988), 28

De processie die een herdenking is van de Messiaanse intocht van Jezus in Jeruzalem, heeft een feestelijk en volks karakter. De gelovigen bewaren thuis en soms op hun werkplek graag palmtakken of takken van de olijfboom of andere bomen die gezegend zijn en in processie meedragen zijn.

Het is echter noodzakelijk dat de gelovigen geïnstrueerd worden over de betekenis van de viering om deze te begrijpen. Het zal bijvoorbeeld nuttig zijn te herhalen dat de deelname aan de processie van werkelijk belang is en niet alleen het zich verschaffen van een palm- of een olijftakje; dat deze niet bewaard mogen worden als een amulet of voor een slechts therapeutisch of apotropaeïsch doel, d.w.z. om boze geesten op een afstand te houden en om schade af te wenden die door hen veroorzaakt wordt aan huizen en velden: dit zou een vorm van bijgeloof kunnen zijn.

Palm- olijftakjes dienen vooral bewaard te worden als getuigenis van het geloof in Christus, de Messiaanse koning, en zijn overwinning met Pasen.

Document

Naam: DIRECTORIUM OVER VOLKSVROOMHEID EN LITURGIE. PRINCIPES EN RICHTLIJNEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 9 april 2002
Copyrights: © 2003, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 2, p. 13-198
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test