• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

’In de Goede Week viert de Kerk de heilsmysteries die Christus tijden de laatste dagen van zijn leven heeft voltrokken, te beginnen met zijn Messiaanse intocht in Jeruzalem’.Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, De voorbereiding en viering van het Paasfeest - Rondzendbrief, Paschalis sollemnitatis (16 jan 1988), 27

De betrokkenheid van het volk bij de plechtigheden van de Goede Week is groot. Sommige daarvan dragen nog de sporen van hun herkomst uit de omgeving van de volksvroomheid. In de loop der eeuwen heeft echter in de plechtigheden van de Goede Week een soort parallellisme van vieringen plaatsgevonden. Waardoor men als het ware twee cycli met een verschillende opzet heeft: de een strikt liturgisch, de ander gekenmerkt door bijzondere oefeningen van godsvrucht, vooral processies. Een dergelijk verschil zou moeten leiden tot een correcte harmonisatie van de liturgievieringen en oefeningen van godsvrucht. Met betrekking tot de Goede Week moeten immers de aandacht en liefde voor de uitingen van volksvroomheid die het volk dierbaar zijn, leiden tot een noodzakelijke waardering voor liturgische handelingen die zeker ondersteund worden door daden van volksvroomheid.

Document

Naam: DIRECTORIUM OVER VOLKSVROOMHEID EN LITURGIE. PRINCIPES EN RICHTLIJNEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 9 april 2002
Copyrights: © 2003, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 2, p. 13-198
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test